Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1996

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0030

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1996

Treść

Świat roślinny projektowanego PK Pieczeniżskie Pole na ukraińskich stepach.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Podgrodzie na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej.
Współczesna i subfosylna malakofauna na skałce wapiennej w Bolęcinie koło Chrzanowa.
Sowy Strigiformes Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich.
Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. I. Bór trzcinnikowo-świerkowy Calamagostrio arundinaceae-Piceetum.
Rzadkie gatunki wielkoowocnikowych grzybów - macromycetes w rejonie Gdańska (Lasy Oliwskie).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
W sprawie systemu ochrony obszarów pogranicznych o wysokiej wartości przyrodniczej.
III Konkurs i Seminarium "Wisła"
Nieznane stanowisko jarząbu nieszypółkowego Sorbus chamaemespilus w Tatrzańskim PN.
Ostoje roślin w podmokłych zbiorowiskach łąkowych w okolicy Duczowa na Równinie Oleśnickiej.
Uwagi do introdukcji raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus w wodach Polski.
Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi.
Godne ochrony wąwozy okolic Kraśniczyna w woj. chełmskim.
Jaskinia Chełmska w zach. części Wyż. Śląskiej.
Plejstoceński wulkanizm koło Ziębic na Dolnym Śląsku.
PK Wzgórza Dulewskie na Poj. Mazurskim.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...