Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1996

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0030

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 2,90

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1996

Treść

Świat roślinny projektowanego PK Pieczeniżskie Pole na ukraińskich stepach.
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Podgrodzie na Wyż. Kielecko-Sandomierskiej.
Współczesna i subfosylna malakofauna na skałce wapiennej w Bolęcinie koło Chrzanowa.
Sowy Strigiformes Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich.
Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. I. Bór trzcinnikowo-świerkowy Calamagostrio arundinaceae-Piceetum.
Rzadkie gatunki wielkoowocnikowych grzybów - macromycetes w rejonie Gdańska (Lasy Oliwskie).
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
W sprawie systemu ochrony obszarów pogranicznych o wysokiej wartości przyrodniczej.
III Konkurs i Seminarium "Wisła"
Nieznane stanowisko jarząbu nieszypółkowego Sorbus chamaemespilus w Tatrzańskim PN.
Ostoje roślin w podmokłych zbiorowiskach łąkowych w okolicy Duczowa na Równinie Oleśnickiej.
Uwagi do introdukcji raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus w wodach Polski.
Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi.
Godne ochrony wąwozy okolic Kraśniczyna w woj. chełmskim.
Jaskinia Chełmska w zach. części Wyż. Śląskiej.
Plejstoceński wulkanizm koło Ziębic na Dolnym Śląsku.
PK Wzgórza Dulewskie na Poj. Mazurskim.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2010 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2010

Anadromiczne minogi w Polsce, Małże skójkowate Stawów Milickich, traszka góska w oczkach wodnych, bocian biały

Cena: 5,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2003 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/2003

M.in.: żerowanie niedźwiedzi na ziołoroślach, Stanowiska koszatki i orzesznicy w PK Beskidu Śląskiego

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2001 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1/2001

M.in.: ochrona przyrody w Polsce na przełomie wieków, awifauna stawów Niemodlińskich, tygrzyk paskowany, ...

Cena: 4,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...