Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0042

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1998

Treść

Udział Polski w kształtowaniu światowej wizji ochrony przyrody na tle 50-lecia IUCN.
Gospodarka leśna jako źródło zagrożenia naturalnych zbiorowisk Puszczy Białowieskiej. II Grądy Tilio-Carpinetum.
W sprawie ochrony uroczyska Głębokie Doły k. Rybnika.
Widlicz alpejski Diphasiastrum alpinum w Karkonoszach.
Progresja cisa pospolitego Taxus baccata w Nadl. Rokita na Pom. Szczecińskim.
Zagrożenie małych zbiorników śródpolnych na Pom. Zachodnim
KRONIKA ŻAŁOBNA
W dziesiąta rocznicę śmierci Marcelego Marchlewskiego, pierwszego Dyr. TPN.
Wspomnienie o prof. M. Gumińskiej.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Postępy w organizacji ochrony przyrody.
70 lat LOP.
Decyzja Nr 48 Dyrektora GLP w sprawie wstrzymania wyrębu ponad 100-letnich drzew pojedynczych, drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadl. Puszczy Białowieskiej
Praktyczna ochrona płazów w Ojcowskim PN.
Stanowisko wyki grochowej Vicia pisiformis w Roztoczańskim PN.
Rez. przyrody "Świder" - 20 lat ochrony.
Godne ochrony torfowisko w okolicy Będnowa na Wyż. Śląskiej.
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis w woj. chełmskim.
Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis na Niz. Południowopodlaskiej
Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia i inne rzadkie gatunki roślin w Kisielenach k. Siedlec.
Drzewa owocowe o pomnikowych wymiarach w woj. olsztyńskim.
Zadrzechnia czarnoroga Xylocopa valga (Anthoporidae, Apoidea) - ginąca pszczoła samotnica w Polsce.
Nowe i rzadkie gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) stwierdzone w południowej Polsce.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2/1992

M.in.: "Beskidy Wschodnie", atlas płazów i gadów, krokusy na polanach TPN, Dęby w Rogalinie, grzyby Ojc. PN

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1992

M.in.: Białowieski PN, przyroda Dol. Dolnej Odry, drobnoustroje w ekosytstemach, restytucja niepylaka apollo

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/1992

M.in.: inwentaryzacja lasu, rzadkie gat. roślin i zwierząt P. Knyszyńskiej, lasy bukowe w Bułgarii, okratek...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...