Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1999

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0048

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 3,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1999

Treść

Biotechnologia a ochrona przyrody i środowiska. Cz. II. Normy prawne.
Wykaz i "czerwona lista" ważek (Insecta: Odonata) woj. lubelskiego.
Aktualne problemy ochrony płomykówki Tyto alba na Zamojszczyźnie.
Osadnik powapienny Zakładów Azotowych w Tarnowie ostoją ptactwa wodno-błotnego.
Denudacja chemiczna skał węglanowych na terenie Ojcowskiego PN i jego obrzeża.
Stan i metody inwentaryzacji przyrodniczej w woj. lubelskim.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Nowe stanowiska chronionych roślin naczyniowych w okolicy Dębicy (pogórze Strzyżowskie).
Roślinność muraw kserotermicznych w Lelowicach na Płaskowyżu Proszowickim.
Nowe niżowe stanowiska zerwy kulistej Plyteuma orbiculare na Ponidziu.
Stanowisko rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia w okolicy Parsęcka.
Nowe stanowiska wolfii bezkorzeniowej Wolffia arrhiza i rzęsy garbatej Lemna gibba na Podlasiu.
Pióropusznik strusi Matteucia struthipteris nad Skawą w Beskidzie Makowskim.
Stanowisko mszaru nastroszonego Paludella squarrosa i rokieta łąkowego Hypnum pratense (Musci) na Wyż. Śląskiej.
Nowe stanowisko chrobotki alpejskiej Cladina stellaris na Pom. Zachodnim.
Pomnikowy wiąz górski Ulmus glabra w Czarnym Dunajcu.
Pierwsze obserwacje rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus w Nadwarciańskim PK.
Nowe stanowiska pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis na Niz. Szczecińskiej.
Walory florystyczne projektowanego rez. przyrody "Bory nad Pilicą" w Sulejowskim PK.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1996 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1996

M.in.: Jeziora lobeliowe, rybactwo na wodach chronionych, awifauna Zb. Dobczyckiego

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1998 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1998

M.in.: łabędź krzykliwy w Europie Środkowej, zimorodek w Zaborskim PK, populacja w układzie "źródło-ujście"

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2000 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2000

M.in.: osobliwości przyrodnicze Wińska, "Polesie Zachodnie", stanowiska zarazy niebieskiej, storczykowate ...

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...