Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0072

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2003

Treść

Walory przyrodnicze projektowanego rez. biosfery "Jeziora Mazurskie".
Występowanie chronionych i zagrożonych paprotników na siedliskach antropogenicznych Wyż. Śląskiej.
Aktywność a hibernacja w rocznym cyklu życia świstaka tatrzańskiego Marmota marmota latisrostris.
Skałki wapienne Doliny Kamieniec na Wyż. Krakowskiej.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Kurhany jako ostoje różnorodności gatunkowej w rolniczym krajobrazie Płaskowyżu Proszowickiego.
O potrzebie utworzenia rez. przyrody "Bagna w Antoniowie" w Dąbrowie Górniczej.
Rozmieszczenie i liczebność pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea w Tatrzańskim PN w latach 1999-2000.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Nowe stanowiska nasięźrzału pospolitego Ophoglossum vulgatum w dol. rzecznych strefy krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego.
Nowe stanowisko wrońca widlastego Huperzia selago w Polsce Środkowej.
Nowe stanowisko długosza królewskiego Osmunda regalis na Wyż. Śląskiej.
Recenzje.

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1996 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1996

M.in.: Jeziora lobeliowe, rybactwo na wodach chronionych, awifauna Zb. Dobczyckiego

Cena: 2,90 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1998 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/1998

M.in.: łabędź krzykliwy w Europie Środkowej, zimorodek w Zaborskim PK, populacja w układzie "źródło-ujście"

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1999 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/1999

M.in.: wykaz i "czerwona lista" ważek w lubelskiem, płomykówka na zamojszczyźnie, murawy kserotermiczne

Cena: 3,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...