Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2003

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0072

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,00

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2003

Treść

Walory przyrodnicze projektowanego rez. biosfery "Jeziora Mazurskie".
Występowanie chronionych i zagrożonych paprotników na siedliskach antropogenicznych Wyż. Śląskiej.
Aktywność a hibernacja w rocznym cyklu życia świstaka tatrzańskiego Marmota marmota latisrostris.
Skałki wapienne Doliny Kamieniec na Wyż. Krakowskiej.
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Kurhany jako ostoje różnorodności gatunkowej w rolniczym krajobrazie Płaskowyżu Proszowickiego.
O potrzebie utworzenia rez. przyrody "Bagna w Antoniowie" w Dąbrowie Górniczej.
Rozmieszczenie i liczebność pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea w Tatrzańskim PN w latach 1999-2000.
WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
Nowe stanowiska nasięźrzału pospolitego Ophoglossum vulgatum w dol. rzecznych strefy krawędziowej Roztocza Tomaszowskiego.
Nowe stanowisko wrońca widlastego Huperzia selago w Polsce Środkowej.
Nowe stanowisko długosza królewskiego Osmunda regalis na Wyż. Śląskiej.
Recenzje.

Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (2), 2000

M.in.: rozród raniuszka, awifauna "Świdwie", gąsiorek w Polsce, "bernikla czarna", pokarm sokoła wędrownego...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (3), 2000

M.in.: pokarm orła przedniego, szponiaste i kruk pod Siedlcami, migracja kamusznika, zimowanie bekasika, ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...