Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2010

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 7885/ip/0152

W sklepie dodano: 19 stycznia 2011

udostępnij

Cena: 5,00

Do koszyka

Polecamy również

Notatki Ornitologiczne 39 (1), 1998

Notatki Ornitologiczne 39 (1), 1998

M.in.: ptaki "Łężczaka", przelot brodźca piskliwego, ubarwienie dzioba ł. krzykliwego, sosnówka w norach...

Cena: 6,00
Higrofilne gatunki poczwarówek ...

Higrofilne gatunki poczwarówek ...

Opracowanie zawiera też opis siedlisk poczwarówek: zwężonej i jajowatej, a także propozycje ochrony ...

Cena: 9,9016,00 zł
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2010

Treść

Aktualności
O populacji łosia w Polsce - wprowadzenie do opinii PROP.
Opinia w sprawie odstrzału 90 łosi Alces alces w celach naukowych w odpowiedzi na pismo Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2010 roku.
Chytridiomikoza - śmiertelne zagrożenie dla płazów.
Artykuły
Ochrona prawna jarząbu brekinii w Polsce.
Ryby "chwasty" w naturalnie bezrybnych wysokogórskich jeziorach parków narodowych.
Charakterystyka demograficzna jeżyny gruczołowatej Rubus firtus - na przykładzie wylosowanej populacji tatrzańskiej.
Walory przyrodnicze grodziska w Chełmie na Pogórzu Bocheńskim (Kotlina Sandomierska) i jego otoczenia.
Awifauna lęgowa dąbrowy świetlistej Potentilloalbae-Quercetum rezerwatu przyrody "Dziki Ostrów" na Kujawach.
Populacja lęgowa łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim.
Kto pierwszy ten lepszy , czyli o modelach rozmieszczania się zwierząt w przestrzeni.
Ścieżka przyrodniczo-widokowa "Pieniny Gorlickie" - propozycja rozszerzenia oraz ochrony stanowisk fliszu.
Poczwarówka jajowata Verigo moilinsiana - rzadki gatunek ślimaka chroniony Dyrektywą siedliskową.

Inni kupili:
Rośliny chronione Rośliny chronione

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce

Cena: 59,9569,00 zł Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...