Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2013

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0170

W sklepie dodano: 17 stycznia 2014

udostępnij

Cena: 6,50

Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2013

ARTYKUŁY
Sukcesja na podmokłych terenach otwartych.
Reintrodukcja kotewki orzecha wodnego Trapa natans w Kotlinie Oświęcimskiej.
Wpływ poprzecznej zabudowy hydrotechnicznej na zgrupowania chruścików (Trichoptera) w dopływach Kamienicy Nawojowskiej (Beskid Sądecki).
Zarys ewolucji wskaźników do oceny stanu ekologicznego środowiska morskiego Morza Bałtyckiego na podstawie ichtiofauny.
Nowe populacje zarazy bladokwiatowej Orobanche pallidiflora w okolicach Tomaszowa Lubelskiego.
Nowe stanowiska zarazy gałęzistej Orobanche ramosa w woj. lubelskim.
Nowe stanowisko podejźrzona marunowego Botrychium matricariifolium w Beskidzie Śląskim.
Występowanie kruszczyka sinego Epipactis purpurata w WIelkopolsce.
Nowe stanowisko rukwi drobnolistnej Nasturtium microphyllum w Polsce.
Plechy Lobaria pulmonaria z apotecjami w Puszczy Białowieskiej.
Wyjątkowo liczna populacja purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea koło Rewy.
Najbogatsze stanowisko kotewki orzecha wodnego Trapa natans w pł.-wsch. Polsce.
Stanowisko salamandry plamistej Salamandra salamandra w północnej części Pogórza Rożnowskiego.
Pierwsze stwierdzenie rozrodu i zimowania mroczka pozłocistego Eptesicus nilssonii na Pomorzu Gdańskim.
Nowe stwierdzenie rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri na Pomorzu.
Chomik europejski Cricetus cricetus w powiecie oświęcimskim.
RECENZJE
WSPOMNIENIA

Inni kupili:
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3/2013

Znaczenie bociana dla społeczeństwa; wilk a gospodarka łowiecka; gadożer ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5/2013

Popielicowate Ślężańskiego pk; Chomik europejski w Krakowie; Awifauna doliny Pilicy

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2013 Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4/2013

Tereny prywatne w ochronie przyrody: dotychczasowe dobre praktyki i rozwiązania.

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...