Detrytus w potokach wysokogórskich i ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ip-0129/418

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 11,00

Do koszyka
Detrytus w potokach wysokogórskich i górskich, ze szczególnym uwzględnieniem potoków tatrzańskich, Joanna Galas

Studia Naturae Nr 53, praca w języku polskim ze streszczeniem i abstraktem w języku angielskim.

Celem niniejszej pracy jest:
► twórcza synteza danych dotyczących ilości materii organicznej osadzonej na dnie i unoszonej w wodzie;
► porównanie dynamiki materii organicznej osadzonej na dnie i unoszonej w wodzie;
► przeprowadzenie analizy danych dotyczących materii autochtonicznej w potokach płynących przez różne piętra roślinności;
► podsumowanie danych ilościowych dotyczących zarówno materii autochtonicznej  jak i alochtonicznej potoków wypływających  ze zbiorników górskich;
► porównanie ilości bardzo drobnej frakcji materii unoszonej w wodzie potoków- wypływów tatrzańskich z danymi podobnych potoków  - wypływów w Alpach;
► dokonanie analizy sezonowej dynamiki BOM i TOM w okresowo wysychających i stale płynących odcinkach tatrzańskiego potoku Sucha Woda;
► określenie wpływu zmienionych warunków hydrodynamicznych na dynamikę ilości BOM w potokach tatrzańskich;
► zanalizowanie roli fauny bentosowej w procesie rozkładu detrytusu w potokach wysokogórskich i górskich;
► porównanie tempa rozkładu detrytusu w potoku tatrzańskim płynącym przez różne piętra roślinne i w płytkim, jaskiniowym zbiorniku wodnym.

Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: PAN IOP

Liczba stron:

127

Format:

17x23,5 cm

ISSN:

0081-6760

Oprawa:

broszurowa

Ładowanie...