Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: bn-0046

W sklepie dodano: 19 maja 2011

udostępnij

Cena: 9,90

Do koszyka
Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni

 Autorzy: Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Zbigniew Zwoliński

Zdarzenia natury geoekologicznej w zlewni rzecznej znajdują odbicie  w funkcjonowaniu systemu fluwialnego. Do cieków dostarczana jest woda oraz materiał mineralny i organiczny, pochodzące ze stokowego środowiska morfogenetycznego. W efekcie koryta rzek pełnią rolę głównych dróg transportu materii w geoekosystemie. Dominacja jednego z typów zasilania odpływu rzecznego uzależniona jest od aktywności różnych źródeł dostawy wody, regulowanych sezonowym rytmem warunków pogodowych. Intensywność dostawy oraz transportu fluwialny materii uwarunkowane są dynamiką procesów hydrologicznych  i geomorficznych w zlewni i korytach rzecznych oraz zmianami w strukturze użytkowania ziemi i długością okresu wegetacyjnego. Czas i drogi dostawy oraz krążenia materii w systemie zlewni rzecznej modyfikowane są przez działalność człowieka.

Rok wydania: 1994
Wydawnictwo: Bogucki WN
Liczba stron: 165
Format: 17x24 cm
ISBN: 83-902295-3-6
Oprawa: broszurowa

Ładowanie...