Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych

Dostępność: dostępny

Nr produktu: us-0022/

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 25,001,00

Do koszyka
Ekologia roślin i zwierząt terenów uprzemysłowionych. "Acta Biologica Silesiana". T. 36/53

W prezentowanym tomie omówiono m.in.: 
► szatę roślinną doliny Kłodnicy i terenów przyległych w warunkach silnej antropopresji; 
badania populacyjne Vaccinium myrtillus L. na terenie aglomeracji katowickiej i Beskidu Śląskiego; 
charakterystykę fitosocjologiczną grądów Tilio cordatae-Carpinetum betuli w wariancie z Carex brizoides występujących na Płaskowyżu Głubczyckim i Wyżynie Śląskiej; 
planktonowe wrotki (Rotifera) w dwóch stawach śródpolnych na terenie Rudzińca (Górny Śląsk); 
poziom zanieczyszczenia rezerwatów przyrody „Stok Szyndzielni” i „Barania Góra” przez metale ciężkie i siarkę; 
populację cisa pospolitego (Taxus baccata L.) w Wysokiej Lelowskiej Kępinie k. Żarek; 
wpływ zaburzeń na skład runa izolowanych lasów; 
analizę struktury przestrzennej fotocenozy boru sosnowego na podstawie wskaźników ekologicznych; 
strukturę przestrzenną runa boru sosnowego Leucobryo-Pinetum na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej; 
efektywność reprodukcji generatywnej Vaccinium myrtillus i Vaccinium vitis-idaea w środowisku pod silną antropopresją.
  
7 prac w języku angielskim z polskim streszczeniem. 
6 prac w języku polskim.

Rok wydania

2002

Wydawnictwo:

Uniw. Śląski

Liczba stron:

192

Format:

17x24 cm

ISSN:

0860-2441

Oprawa:

broszurowa

 
Inni kupili:
Rośliny chronione Rośliny chronione

Książka przedstawia 425 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce

Cena: 59,9569,00 zł Więcej Do koszyka
Dendrologia Dendrologia

Książka odzwierciedlająca współczesne podglądy botaników na dendrologię

Cena: 62,4369,00 zł Więcej Do koszyka
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...