Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów ...

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: upp-0044

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 64,90

Do koszyka
Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów na aluwialnych obszarach doliny Odry

Autorka: Władysława Danielewicz

Obiektem badań w tej pracy jest dolina dużej rzeki o doniosłym znaczeniu dla zachowania unikatowych walorów środowiska przyrodniczego, nie tylko w skali Polski, lecz także całej Europy. Głównym celem opracowania jest naświetlenie problematyki występowania drzew i krzewów w warunkach obecnego zróżnicowania środowisk przyrodniczych doliny Odry oraz określenie najważniejszych właściwości chronologicznych gatunków w różnym stopniu powiązanych swym pierwotnym rozsiedleniem z ekosystemami nadrzecznymi. Przy podejmowaniu badań oczekiwano odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie rozmieszczenie drzew i krzewów odzwierciedla specyficzną różnorodność siedlisk aluwialnych, a jaki wpływ na to rozmieszczenie wywarło zagospodarowanie doliny, zwłaszcza jej wykorzystywanie dla celów rolnictwa i leśnictwa. Na podstawie analizy wyników kilkunastoletnich prac terenowych scharakteryzowano strukturę nadodrzańskiej dendroflory oraz omówiono zagadnienie ekologicznych uwarunkowań współczesnych roślin drzewiastych.

Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: UP w Poznaniu

Liczba stron:

268

Format:

16,5x23,5 cm

ISBN:

978-83-7160-500-0

Oprawa:

broszurowa

Inni kupili:
Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej

Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem w obszerny i całościowy sposób prezentującym ...

Cena: 69,90127,00 zł Więcej Do koszyka
Obszary Natura 2000 w Polsce I. OSO Ptaków Obszary Natura 2000 w Polsce I. OSO Ptaków

Obszary Natura 2000 w Polsce I Obszary specjalnej ochrony ptaków.

Cena: 59,9073,90 zł Więcej Do koszyka
Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ... Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ...

... brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

Cena: 48,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...