Ekosystem wód śródlądowych - 18 foliogramów

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: go-0010

W sklepie dodano: 30 czerwca 2011

udostępnij

Cena: 299,00

Do koszyka
Ekosystem wód śródlądowych - 18 foliogramów

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach biologii w gimnazjum.

Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przed­stawienie tematu (rysunki, zdjęcia wykonane pod mikroskopem, schematy) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu.

1. Krążenie węgla w przyrodzie.
2. Krążenie azotu.
3. Ekosystem wód stojących.
4. Ekosystem słonych bagien.
5. Łańcuch pokarmowy ekosystemu wodno lądowego.
6. Uwarstwienie termiczne i mieszanie się wód.
7. Schemat zarastania basenów jeziornych.
8. Jezioro oligotroficzne i eutroficzne.
9. Biotopy w stawie.
10. Zanieczyszczenia wód.
11–12.Tablice do oznaczania klasy czystości wody.
13. Torfowisko jako środowisko życia.
14. Rośliny torfowisk.
15-16.Zwierzęta występujące na torfowiskach.
17. Sukcesja ekologiczna.
18. Zmiany w składzie gatunkowym ekosystemu pod wpływem kwaśnego deszczu.
Oblicz ratę
Ładowanie...