Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 13454/wa-0014

W sklepie dodano: 29 stycznia 2014

udostępnij

Cena: 11,70

Do koszyka
Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych przez cetyńca większego Tomicus piniperda (L.): Ekologia i modelowanie

 Autor: Andrzej Borkowski

Publikacja zawiera wyniki wieloletnich badań autora, które dotyczyły analizy struktury ekologicznej populacji sympatrycznych gatunków korników, występujących na sośnie pospolitej (Pinus sylvestris L), w drzewostanach rosnących w zasięgu oddziaływania ognisk reprodukcji owadów oraz w warunkach naturalnych. W Europie istnieją jeszcze fragmenty lasów zbliżone do naturalnych. Niestety, często nie są one objęte odpowiednią formą ochrony przyrody lub prowadzi się w nich niewłaściwą gospodarkę leśną. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest obawa przed gradacjami niektórych gatunków owadów mogących powodować wielkopowierzchniowe zamieranie lasu. Brak szybkiej i precyzyjnej metody oceny liczebności tych gatunków owadów nie pozwala na ocenę ich roli w drzewostanie. W pierwszej części praca przedstawia nową dla nauki metodę oceny liczebności populacji wybranych gatunków korników, opartą na podstawach statystycznych. Prezentowana metoda jest całkowicie nowatorska i pozwala na szybkie i precyzyjne oszacowanie zagęszczenia gatunków korników. Może być stosowana na obszarach chronionych i w lasach gospodarczych. W drugiej części, publikacja stanowi próbę przedstawienia mechanizmów wewnątrz- i międzygatunkowej konkurencji w populacjach dwóch blisko spokrewnionych gatunków cetyńców (Tomicus spp.) Jako miary konkurencji przyjęto szerokość oraz stopień nakładania nisz. Hipotezę, o segregacji nisz gatunków testowano, stosując współczynnik nakładania nisz.

Publikacja jest przeznaczona, zarówno dla pracowników naukowych badających teoretyczne podstawy organizacji zespołów organizmów, jaki i w praktyce leśnej, w działaniach z zakresu ochrony ekosystemów leśnych przed owadami.


Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: UJK w Kielcach

Liczba stron:

85

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7133-559-4

Oprawa:

broszurowaInni kupili:
Polskie jeleniowate Polskie jeleniowate

Jeleń szlachetny, sarna, daniel europejski, łoś, jeleń sika w jednej książce

Cena: 25,0026,90 zł Więcej
Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce

Monografia, podsumowująca naszą dotychczasową wiedzę o grzybach Septoria

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Zmienność buka zwyczajnego w warunkach niziny ... Zmienność buka zwyczajnego w warunkach niziny ...

Badaniami objęto: przeżywalność drzew, wysokość, pierśnicę,wiosenne i jesienne cechy

Cena: 22,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...