Endokrynologia komórkowa w zarysie

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ur-0035

W sklepie dodano: 15 listopada 2015

udostępnij

Cena: 41,65

Do koszyka

Polecamy również

Biologia ogólna. Atlas foliogramów

Biologia ogólna. Atlas foliogramów

Z więcej niż 252 ilustracjami kolorowych mikrofotografii na 45 foliogramach.

Cena: 1700,00
Biologia ogólna - zestaw podstawowy

Biologia ogólna - zestaw podstawowy

Biologia ogólna - zestaw podstawowy, 75 przeźroczy

Cena: 2249,00
Endokrynologia komórkowa w zarysie

Autor: Bogdan F. Kania

Podręcznik „Endokrynologia komórkowa w zarysie” jest przeznaczony dla studentów weterynarii, biotechnologii, biologii oraz nauki o zwierzętach. Omówiono w nim problematykę wydzielania, działania i stosowania hormonów u zwierząt, ujmując te kwestie w aspekcie fizjologicznym, endokrynologicznym, farmakologicznym i terapeutycznym. Opracowanie powstało w odpowiedzi na niedosyt informacji w zakresie komórkowego wydzielania wewnętrznego u zwierząt, a zwłaszcza na niedobór podręczników akademickich z tej dziedziny. Wstęp jest poświęcony zjawisku homeostazy oraz roli układu wydzielania wewnętrznego w jej utrzymaniu. Rozdział pierwszy dotyczy zagadnień endokrynologii ogólnej; zawiera m.in. charakterystykę układu wydzielania wewnętrznego, a także charakterystykę i klasyfikację hormonów oraz omówienie ich sposobu działania, losów w organizmie i metod oznaczania. W rozdziale drugim przedstawiono informacje o autakoidach, zwracając szczególną uwagę na takie kwestie, jak rola eikozanoidów i dokozanoidów w biologii i medycynie, biologiczne działanie NNKT, a także właściwości, budowa, biosynteza i metabolizm prostaglandyn oraz ich działanie biologiczne i zastosowanie w weterynarii. Następne rozdziały zawierają wiadomości na temat angiotensyny (polipeptydu), kinin osoczowych (bradykininy, kalidyny), peptydów przewodu pokarmowego, amin biogennych (histaminy, serotoniny), cytokin i czynników wzrostu. W ostatnim rozdziale szerzej omówiono oksytocynę, wyjaśniając jej znaczenie neurobiologiczne i rolę w stanach stresowych oraz prezentując kliniczne aspekty jej stosowania u zwierząt i ludzi. Po kolejnych rozdziałach zamieszczono wykazy aktualnej literatury przedmiotu, aby ułatwić zainteresowanym dotarcie do kompletnych informacji źródłowych w celu pogłębienia zdobytej wiedzy.

Rok wydania: 2015
Wydawnictwo: UP w Krakowie

Liczba stron:

224

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-64758-02-7

Oprawa:

broszurowaŁadowanie...