Flora i roślinność ramienicowa na tle...

Dostępność: chwilowo niedostępny

Nr produktu: bn-0021/1796

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 23,90

Do koszyka
Flora i roślinność ramienicowa na tle stanu trofii jezior Pojezierza Lubuskiego (środkowo-zachodnia Polska)

Autorzy:
Mariusz Pełechaty, Aleksandra Pełechata, Andrzej Pukacz

Treść

1. Wstęp
1.1. Glony i sinice planktonowe oraz hydromakrofity w ocenie trofii jezior
1.2. Budowa, biologia i ekologia ramienic oraz ich znaczenie w ekosystemie wodnym
1.3. Stan badań hydrobiologicznych na Ziemi Lubuskiej
1.4. Cele podjętych badań
2. Teren i obiekty badań
2.1. Ogólna charakterystyka Pojezierza Lubuskiego
2.2. Charakterystyka morfometryczna oraz zlewniowa badanych jezior
3. Metody badań
3.1. Analizy fizyczno-chemiczne
3.2. Analizy algologiczne
3.3. Analizy różnorodności florystycznej ramienic oraz fitocenotycznej roślinności ramienicowej i wyższej
3.4. Analizy stanu trofii
3.5. Analizy statystyczne
4. Fizyczno-chemiczne właściwości wód i stężenie chlorofilu a w badanych jeziorach Pojezierza Lubuskiego
4.1. Charakterystyka abiotycznych cech wody
4.2. Podobieństwa i różnice pomiędzy badanymi jeziorami
4.3. Stężenie chlorofilu a
4.4. Ocena stanu trofii badanych jezior Pojezierza Lubuskiego w świetle analiz fizyczno-chemicznych i chlorofilu a
5. Ogólna charakterystyka fitoplanktonu jezior Pojezierza Lubuskiego
5.1. Struktura jakościowa fitoplanktonu jezior Pojezierza Lubuskiego
5.2. Charakterystyka liczebności fitoplanktonu jezior Pojezierza Lubuskiego
5.3. Charakterystyka biomasy fitoplanktonu jezior Pojezierza Lubuskiego
5.4. Analiza bioróżnorodności
5.5. Analiza podobieństwa flor
5.6. Stan trofii jezior w świetle analiz algologicznych
6. Charakterystyka flory ramienic jezior Pojezierza Lubuskiego
6.1. Różnorodność gatunkowa
6.2. Flora ramienic a stan trofii jezior
6.3. Stan flory ramienic badanych jezior w świetle wcześniejszych badań
6.4. Ramienice Pojezierza Lubuskiego na tle regionu i kraju
7. Zbiorowiska ramienic na tle roślinności wyższej badanych jezior Pojezierza Lubuskiego
7.1. Różnorodność fitocenotyczna
7.2. Zbiorowiska roślinne i stopień ich zagrożenia a stan trofii jezior
8. Struktura przestrzenna roślinności w badanych jeziorach Pojezierza Lubuskiego
8.1. Pozycja łąk ramienicowych w pasowych układach roślinności
8.2. Głębokość występowania roślinności w badanych jeziorach Pojezierza Lubuskiego
8.3. Układy przestrzenne roślinności a trofia i morfometria badanych jezior Pojezierza Lubuskiego
9. Rola ramienic w ekosystemie jeziornym a ich wartość bioindykacyjna. Podsumowanie badań
Summary: Charophyte flora and vegetation against the background of the trophy state of lakes of Lubuskie Lakeland (mid-Western Poland)
Literatura

Rok wydania

2007

Wydawnictwo:

Bogucki WN

Liczba stron:

137

Format:

16,5x24 cm

ISBN:

978-83-60247-71-6

Oprawa:

broszurowa

Inni kupili:
Roślinność wybranych jezior pojezierza lubuskiego i ... Roślinność wybranych jezior pojezierza lubuskiego i ...

Opracowanie obejmuje położenie, morfologię, charakterystykę fizyko-chemiczną wód ...

Cena: 22,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...