Flora i zagadnienia geobotaniczne Pogórza Spiskiego

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ib-0059

W sklepie dodano: 17 września 2011

udostępnij

Cena: 29,90

Do koszyka
Flora i zagadnienia geobotaniczne Pogórza Spiskiego

Autorka: Agnieszka Nikel

Treść

Wstęp
Zakres badań
Metodyka pracy
Położenie i rzeźba terenu
Geologia
Gleby
Klimat
Gospodarka człowieka
   Rys historyczny
   Obecna struktura użytkowania ziemi
Zagrożenia i ochrona środowiska
Szata roślinna
Analiza flory badanego terenu
   Statystyka flory
   Zróżnicowanie bogactwa florystycznego poszczególnych kwadratów na badanym terenie
   Rozmieszczenie pionowe gatunków
   Analiza rozmieszczenia pionowego i poziomego wybranych elementów flory
      Elementy geograficzne
         Element kierunkowy południowy
         Element "wysokościowy" - gatunki górskie
      Elementy ekologiczne (klimatyczno-edaficzne)
         Element kserotermiczny
         Element wodny i silnie wilgociolubny
         Element kalcyfilny
         Element acydofilny
         Element synantropijny
   Synantropizacja flory pogórza
   Gatunki chronione i zagrożone na badanym terenie
   Migracje gatunków górskich Doliną Białki
Zróżnicowanie florystyczne badanego obszaru
Przynależność geobotaniczna Pogórza Spiskiego
Podsumowanie
Wykaz taksonów
Literatura

Rok wydania

2006

Wydawnictwo:

IB PAN

Liczba stron:

319

Format:

17x24 cm

ISBN:

83-89648-41-5

Oprawa: 

broszurowa


Ładowanie...