Folia biologica et oecologica 3

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ul-p-0004

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 21,0012,00

Do koszyka
Folia biologica et oecologica 3/2006.
Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne


Treść

Wprowadzenie.
Zmiany ekspresji potencjalnych kanałów K+ w neuronach.
Regulacja funkcji kanałów jonowych Na+ przez receptory opioidowe.
Modulacja potencjało-zależnych kanałów jonowych Ca++ przez receptory dopaminergiczne.
Wpływ pH na efekt modulacji aktywności kanałów potasowych Kv1.3 przez jony cynku.
Napięciowa zależność kinetyki prądów GABAergicznych mierzonych przy różnych wartościach zewnątrzkomórkowego pH.
Wpływ flurazepanu i zewnątrzkomórkowego pH na amplitudę i kinetykę GABAergicznych prądów synaptycznych w hodowanych neuronach hipokampalnych szczura.
Receptory glutaminianu u roślin.
Zastosowanie woltametrii w badaniach neurofizjologicznych.
Interakcje między neurotoksynami na poziomie układu nerwowego owadów.
Zmiany hipokampalnego rytmu theta po inaktywacji brzusznego pola nakrywkowego (VTA) w szczura w narkozie uretanowej.
Układ opioidowy jądra konarowo-mostowego  nakrywki hamuje hipokampalny rytm theta wywołany stymulacją farmakologiczną u szczurów.
Ekofizjologiczne parametry hipokampalnego rytmu theta: podstawy neuronalne programowania amplitudy i częstotliwości sygnału EEG.
Udział synaps elektrycznych w generowaniu hipokampalnego rytmu theta w warunkach pozaustrojowych.
Elektrofizjologiczne badania neuronalnych mechanizmów plastyczności kory baryłkowej myszy wywołanych uczeniem się.
Aktywności przyśrodkowej kory czołowej szczura podczas treningu dyskryminacji  węchowej - rejestracja pojedynczych komórek.
Projekcja oreksynowa (hipokretynowa) nowym układem niespecyficznym mózgowia ssaków.
Sposób na bregmę.
Układ 10-20 lokalizacji elektrod EEG czyli gdzie tkwi pewien błąd koncepcyjny.
Digitalizacja położenia elektrod dla techniki HR EEG.
DynaflowTM 48, a microfluidic chip solution for increasing throughput and data quality in patch-clamp-based drug screening

232 strony
Ładowanie...