Fragmenta Floristica et Geobotanica, III/1996

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-p-0003

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Fragmenta Floristica et Geobotanica, ANN. III 1996
series polonica

Treść

Kompleks Bromus mollis (Poaceae) w Polsce.

Zmienność i systematyka taksonów z rodzaju Euphrasia (Scrophulariaceae) w Polsce. 1. E. salisburensis.

Naturalne mieszańce Pinus mugo x P. sylvestris (Pinaceae) w Tatrach.

Poliploidalny kompleks Dactyis (Poaceae) i jego reprezentanci we florze Polski.

Materiały do flory północnych  części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej - rzadkie i interesujące gatunki  roślin naczyniowych na obszarach położonych na zachód i południe od Częstochowy.

Rozmieszczenie Holcus lanatus i H. mollis (Poaceae) w Polsce.

Rozmieszczenie Cyperus flavescens (Cyperaceae) w Polsce.

Rzadkie i zagrożone gatunki wodne i błotne Lasów Pszczyńskich (Kotlina Oświęcimska).

Materiały do flory ekologicznej Tatrzańskiego PN. Część I.

Notatki florystyczne z Podlasia.

Rzadkie gatunki roślin naczyniowych uroczyska Bartków w gminie Korczew, woj. siedleckie.

Cotoneaster tomentosus (Rosaceae) w Tatrach.

Nowe stanowisko Linnaea borealis (Coprifoliaceae) w województwie bialskopodlaskim na tle występowania gatunku w centralnej i wschodniej części Nizin Środkowopolskich.

Brioflora Szczecina: I. Mszaki centrum miasta.

Wstępne badania nad brifloroą Łodzi.

Rozmieszczenie geograficzne Huperzia selago, Diphasium complanatum i Lepidotis inundata (Lyscopodiaceae) w Środkowej Polsce.

Flora roślin naczyniowych Doliny Kluczwody.

Występowanie i rozmieszczenie roślin wodnych i szuwarowych na obszarze zespołu  zbiorników wodnych  Czorsztyn-Nidzica i Sromowce Wyżne przed spiętrzeniem wody.

Charakterystyka warunków siedliskowych Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria (Asclepidaceae) w Tatrzańskim PN.

Zmiany w składzie gatunkowym zielenic na torfowisku w Rąbieniu koło Łodzi w latach 1982-1994.

Wstępne opracowanie zbiorowisk okrzemek występujących w bentosie rzeki Kamionki i Jeziora Czarnego na Pojezierzu Suwalskim (1993-1994).

Flora Glonów Wigierskiego PN.

Flora desmidii kilku sucharów Wigierskiego PN.

Struktura wielkościowa fitoplanktonu trzech jezior Wigierskiego PN.

Zbiorowiska z klasy Isoëto-Nanojuncetea na terenie Polski Zachodniej.

Mokradła Wyżyny Przedborskiej: 1. Zbiorowiska roślinne i sigmasocjacje.

Szata roślinna gleb hydrogenicznych południowych Kujaw.

Rejestr polskich jezior lobeliowych.

Budowa dojrzałych owocków niektórych przedstawicieli rodzaju Potamogeton (Potamogetonaceae).

Demograficzne skutki występowanie pasożytniczego grzyba Epichloë typhina (Ascomycetes) w populacjach Puccinellia distans.

Briofityczne wieże obserwacyjne ptaków z Ziemi Ognistej na ogólnym tle powiązań mszaków ze zwierzętami.

NOTATKI BOTANICZNE
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
RECENZJE


477 stron
Ładowanie...