Fragmenta Floristica et Geobotanica, V/1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ib-p-0005

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 15,90

Do koszyka
Fragmenta Floristica et Geobotanica, ANN. V 1998
series polonica

Treść

Medicago caerulea (Fabaceae), Centaurea micranthos (Asteraceae), Juncus minutulus (Juncaceae) - gatunki nowe dla Polski.

Oksytropis halleri (Fabaceae) w Tarach.

Ventenata dubia (Poaceae) - rzadki efemerofit w Polsce.

Notatki florystyczne z Beskidu Niskiego.

Notatki Florystyczne z Pogórza Dynowskiego i Przedgórza Rzeszowskiego.

Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego.

Notatki florystyczne z Podlasia.

Rzadsze i ginące rośliny spotykane na Grojcu k. Żywca.

Kserotermiczna flora naczyniowa wybranych subregionów Niecki Nidziańskiej.

Uwagi o rozmieszczeniu Helleborus purpurascens (Ranunculaceae) w Bieszczadach Zachodnich.

Relikty dawnych kultur ogrodowych w Magurskim PN.

Chronione i zagrożone gatunki łąkowe w północnej części Puszczy Niepołomnickiej.

Zbiorowiska segetalne Pogórza Przemyskiego i jego najbliższego otoczenia.

Długoterminowe zmiany flory i roślinności Jez. Lisunie na Poj. Mazurskim.

Materiały do brioflory Beskidu Małego i północnej części Kotliny Żywieckiej.

Materiały do flory porostów rezerwatów przyrody "Bogdaniec I, II i III".

Naziemne gatunki porostów z rodzaju Verrucaria na Kujawach i niektórych terenach sąsiednich.

Lista gatunków porostów prawnie chronionych w Polsce.

Nowe stanowiska Xerocomus parasiticus (Boletales, Fungi) w Polsce.

Dynamika gatunków glonów i sinic masowo rozwijających się w zbiornikach zaporowych: Wisła - Czarne, zbiornik Dobczycki.

Historyczne i współczesne stanowiska ramienic w jeziorach Poj. Olsztyńskiego.

Desmidie dystroficznego jeziora Smolak po 20 latach od zakończenia eksperymentu nawożenia mineralnego.

NOTATKI BOTANICZNE

Nowe stanowisko Botrychium matricariifolium (Ophioglossaceae) na Dolnym Śląsku.

Stanowiska Campylopus introfleksus (Musci, Dicranaceae) w rejonie Wzniesień Gubińskich.

Carex pendula (Cyperaceae) - nowy gatunek dla flory Wyż. Śląskiej.

Nowe stanowisko Cladopodiella fluitans (Hepaticae, Cephaloziaceae) na Wyż. Śląsko-Krakowskiej.

Nowe stanowisko Hyookeria lucens (Musci, Hyookeriaceae) w Beskidzie Śląskim.

Agrostis rupestris (Poaceae) - nowy (?) we florze masywu Babiej Góry gatunek wysokogórski.

RECENZJE

338 stron
Ładowanie...