Fragmenta Floristica et Geobotanica, VI/1999

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ib-p-0006

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 21,00

Do koszyka
Fragmenta Floristica et Geobotanica, ANN. VI 1999
series polonica

Treść

Przyczynek do flory mniszków Poleskiego PN.

Rodzaj Pulsatilla (Ranunculaceae) na Podlasiu i Mazowszu.

Materiały do flory PK "Podlaski Przełom Bugu".

Materiały do flory naczyniowej Wysoczyzny Wysokomazowieckiej.

Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych na górniczo zniekształconych obszarach środkowej części Częstochowskiego Okręgu Rudonośnego.

Rośliny naczyniowe projektowanego rezerwatu "Uroczysko Wróblowice".

Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej.

Rozmieszczenie Cuscuta lupuliformis (Cuscutaceae) w Polsce

Przyczynek do rozmieszczenia gatunków rodzaju Rubus (Rosaceae) w Polsce.

Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego.

Vitietum tetraspermae w Polsce

Kickxietum spuriae - nowy dla Polski zespół chwastów segetalnych.

Gromadne występowanie wybranych gatunków roślin naczyniowych jako podstawa podziału geobotanicznego w byłym woj. krakowskim.

Brioflora łąk północnej części Puszczy Niepołomickiej.

Azolla filiculoides (Pteridophyta, Azollaceae) w Polsce.

Ophioglossum azoricum (Pteridophyta,
Ophioglossacea) z polskiego wybrzeża Bałtyku.

Mikroflora Pienińskiego PN. Cz. 7.

Tyromyces fissilis (Fungi, Poriales) - taksonomia, bionomia i rozmieszczenie w Polsce.

Nowe stanowiska i nowy żywiciel Phleogena faginea (Fungi, Atractiellales) w Polsce.

Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych mchów w Beskidach Zachodnich i na Pogórzu Zachodniobeskidzkim.

Flora porostów dol. Drwęcy w okolicy Nowego Miasta Lubawskiego.

Porosty kalcyfilne z rodzaju Leptogium (Collemataceae) w Sudetach.

Leptogium byssinum (Lichenes, Collemataceae) na Kujawach i terenach sąsiednich nad Dolną Wisłą.

Porosty epiksyliczne Puszczy Knyszyńskiej i jej okolic.

Materiały do geograficznego rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce. 1. Porosty Tatr.

Desmidie Humusowego jeziora Kacze (Mszar) na Poj. Mazurskim.

NOTATKI BOTANICZNE
RECENZJE

331 stron
Ładowanie...