Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 2902/bn-0018

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 27,90

Do koszyka
Funkcje produkcyjne lasów województwa wielkopolskiego

Autor: Małgorzata Polna
Recenzenci: Jan Falkowski, Hubert Szramka

Funkcje produkcyjne lasów są przedmiotem wielu studiów podejmowanych na gruncie nauk leśnych. W niniejszej pracy zostało podjęte zagadnienie oceny funkcji produkcyjnych w ujęciu czasoprzestrzennym. Efektem końcowym podjętego procesu badawczego jest określenie perspektyw rozwoju produkcji leśnej w analizowanych jednostkach przestrzennych. Poznanie pozytywnych i negatywnych skutków działalności gospodarczej stwarza bowiem możliwość do podejmowania właściwych decyzji gospodarczych o charakterze przyszłościowym.

Treść

Wstęp
   Cel i zakres pracy
   Przegląd literatury
   Ocena materiałów źródłowych
   Metody pracy
   Funkcje lasu i ich klasyfikacja. Podstawowe pojęcia
Przyrodnicze i siedliskowe uwarunkowania rozmieszczenia lasów
   Warunki przyrodnicze kształtujące rozmieszczenie lasów
   Typy siedliskowe lasu
   Zmiany lesistości w latach 1990-2001
Zmiany struktury przestrzennej potencjału produkcyjnego lasów
   Struktura własnościowa lasów w latach 1990-2001
   Zmiany zasobów drzewnych w latach 19994-1999
      Skład gatunkowy i struktura wiekowa lasów
      Produkcja leśna
   Odnowienia i zalesienia
Zmiany struktury towarowej produkcji leśnej w latach 19990-1999
   Pozyskanie drewna
      Zmiany struktury sortymentowej pozyskanego drewna
   Pozyskanie użytków ubocznych
Gospodarka drewnem i handel drzewny
   Organizacja rynku drewna
   Kierunki dystrybucji drewna
Zagrożenia funkcji produkcyjnych lasów
   Zanieczyszczenie powietrza
   Owady i grzyby
   Pożary
Perspektywy rozwoju funkcji produkcyjnych lasów województwa wielkopolskiego - podsumowanie wyników badań
Literatura

Rok wydania: 2003
Wydawnictwo: Bogucki WN

Liczba stron:

195

Format:

17x24 cm

ISBN:

83-89290-49-9

Oprawa:

broszurowa
Inni kupili:
Zwierzęta a zabobony Zwierzęta a zabobony

Współczesna nauka obaliła już wiele przesądów. Dzięki coraz szybszemu postępowi oraz powszechnej ...

Cena: 38,00 Więcej Do koszyka
Półnaturalna hodowla lasu Półnaturalna hodowla lasu

Jest to monografia problemu półnaturalnej hodowli lasu, naświetlająca zagadnienie...

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Zmienność buka zwyczajnego w warunkach niziny ... Zmienność buka zwyczajnego w warunkach niziny ...

Badaniami objęto: przeżywalność drzew, wysokość, pierśnicę,wiosenne i jesienne cechy

Cena: 22,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...