Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uk-0038

W sklepie dodano: 13 listopada 2013

udostępnij

Cena: 48,90

Do koszyka
Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

 Autor: Piotr Hulisz

Celem badań była weryfikacja poglądów dotyczących genezy, właściwości i pozycji systematycznej marszy oraz określenie ich ekologicznej funkcji w siedliskach strefy brzegowej Bałtyku. Mimo stosunkowo licznych badań gleboznawczych prowadzonych w polskiej strefie nadbałtyckiej, gleby te pozostają wciąż bardzo słabo rozpoznane. […] W tym kontekście konieczne jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: W jakim stopniu właściwości tych gleb zależą od wpływu samych wód morskich, a w jakim od innych czynników środowiskowych?; Jakie są podobieństwa i różnice w genezie tego rodzaju gleb występujących w polskiej strefie nadmorskiej w porównaniu z marszami występującymi w innych rejonach Bałtyku oraz z madami rzecznymi?; Jaka jest ranga taksonomiczna cech zasiarczenia i zasolenia tych gleb? W celu rozwiązania przedstawionych powyżej problemów określono następujące zadania badawcze: analiza wpływu warunków środowiskowych na przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb nadmorskich wytworzonych z osadów morskich i rzeczno-morskich (marszy), występujących w Polsce; analiza porównawcza polskich marszy z marszami nadbałtyckimi w Niemczech i w Estonii; weryfikacja pozycji taksonomicznej badanych gleb oraz własna propozycja ich systematyki; ocena wartości ekologicznej i użytkowej badanych gleb.

Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: UMK w Toruniu

Liczba stron:

138

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-231-2993-6

Oprawa:

broszurowa


Inni kupili:
Alchemia Pszczół Alchemia Pszczół

Ksiązka dotyka złożonych zagadnień, bo głównie roli chemii w życiu pszczół

Cena: 37,90 Więcej Do koszyka
Przez edukację do zrównoważonego rozwoju Przez edukację do zrównoważonego rozwoju

Wymagania programowe dotyczące kształcenia ekologicznego i środowiskowego ...

Cena: 34,90 Więcej Do koszyka
Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia ... Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia ...

...Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów ...

Cena: 48,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...