Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza

Rozmaite aspekty geologiczne, dotyczące facjalnego wykształcenia osadów Basenu ...

Cena: 24,0028,00 zł Więcej Do koszyka
Woda – Człowiek – Środowisko Woda – Człowiek – Środowisko

Gospodarka wodna, hydrologia, meteorologia, jakość woda, energetyka wodna...

Cena: 15,0019,90 zł Więcej Do koszyka
Przemiany krajobrazowe wybranych dolin ... Przemiany krajobrazowe wybranych dolin ...

...rzecznych w Polsce północno-zachodniej od XIX do początków XXI wieku

Cena: 52,00 Więcej Do koszyka
Stawy małe zbiorniki wodne Stawy małe zbiorniki wodne

Rola i funkcje stawów, planowanie, budowa i użytkowanie

Cena: 49,90 Więcej Do koszyka
Gleboznawstwo Gleboznawstwo

Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i ...

Cena: 90,0699,00 zł Więcej Do koszyka
Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska... Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska...

a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Limnologia fizyczna Polski Limnologia fizyczna Polski

Pełen opis jezior w Polsce, z uwzględnieniem najnowszego stanu badań

Cena: 109,90 Więcej
Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia ... Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia ...

Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

Cena: 22,9035,90 zł Więcej Do koszyka
Jak samemu przepowiadać pogodę - poradnik Jak samemu przepowiadać pogodę - poradnik

Praktyczne reguły prognozowania pogody w oparciu o obserwacja zachowania licznych...

Cena: 19,9029,90 zł Więcej Do koszyka
Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie ... Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie ...

... pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

Cena: 62,00 Więcej Do koszyka
Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ... Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ...

... brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

Cena: 48,90 Więcej Do koszyka
Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej

Obszerne, oryginalne, dobrze udokumentowan studium

Cena: 23,0026,00 zł Więcej Do koszyka
Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia ... Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia ...

...Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów ...

Cena: 48,90 Więcej Do koszyka
Geochemiczny zapis działalności ... Geochemiczny zapis działalności ...

Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949 – Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949 –

Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1949 – 2010

Cena: 42,90 Więcej Do koszyka
Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny... Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny...

Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia warty

Cena: 27,00 Więcej Do koszyka
Minerały kamienie szlachetne skały Minerały kamienie szlachetne skały

Jaspis, tyrolit, diament, granit... ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał

Cena: 56,9165,00 zł Więcej Do koszyka
Jak samemu przepowiadać pogodę? cz.2 Jak samemu przepowiadać pogodę? cz.2

Praktyczny poradnik zawierający kolejnych kilkaset reguł przepowiadania...

Cena: 9,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...