Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach

Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej

Cena: 39,00 Więcej Do koszyka
Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ... Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ...

Bezpośrednie promieniowanie słoneczne i jego ekstynkcja w atmosferze na ...

Cena: 15,90 Więcej Do koszyka
Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych

W pracy przedstawiono: opis ruchu wody i cząstek materiału tworzącego koryto ...

Cena: 7,9018,00 zł Więcej Do koszyka
Ćwiczenia z meteorologii Ćwiczenia z meteorologii

Podstawowe wiadomości z zakresu pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz opracowań klimatologicznych

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza ... Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza ...

Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Zmienność transportu materiału rozpuszczonego w zlewni Zmienność transportu materiału rozpuszczonego w zlewni

Zmienność transportu materiału rozpuszczonego w zlewni Kłudy jako przejaw ...

Cena: 21,00 Więcej Do koszyka
Podstawy hydrogeologii stosowanej Podstawy hydrogeologii stosowanej

Opisano w nim badania procesów związanych z krążeniem wody w środowisku skalnym...

Cena: 73,5079,00 zł Więcej Do koszyka
Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny ... Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny ...

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy

Cena: 21,0026,00 zł Więcej Do koszyka
Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w ... Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w ...

Bioklimat Arktyki Norweskiej i jego zmienność w okresie 1971-2000

Cena: 19,90 Więcej Do koszyka
Warunki klimatyczne Lubelszczyzny Warunki klimatyczne Lubelszczyzny

Książka jest podsumowaniem badań autora dotyczących klimatu Lubelszczyzny

Cena: 24,00 Więcej Do koszyka
Podstawy agrometeorologii Podstawy agrometeorologii

Agrometeorologia jest nauka badającą warunki meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne...

Cena: 48,0050,00 zł Więcej Do koszyka
Guide to the Night Sky Guide to the Night Sky

Here at last the guide amateur astronomers have been wainting for!

Cena: 19,00 Więcej Do koszyka
Ekoturystyka Ekoturystyka

Problem rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki w powiązaniu z ochroną środowiska

Cena: 44,9849,00 zł Więcej Do koszyka
Geneza, analiza i klasyfikacja gleb Geneza, analiza i klasyfikacja gleb

Zarys mineralogii, petrografia i geomorfologia, budowa morfologiczna gleb, ...

Cena: 55,00 Więcej Do koszyka
Gleby północno zachodniej części Wedela Jarlsberga ... Gleby północno zachodniej części Wedela Jarlsberga ...

Gleby północno zachodniej części Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Podstawy geologii dynamicznej dla biologów Podstawy geologii dynamicznej dla biologów

Podstawy geologii dynamicznej dla biologów. Podręcznik składa się z dwóch części: geologii dynamicznej i hist.

Cena: 22,00 Więcej Do koszyka
Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych

Geologia regionu łódzkiego i obszarów przyległych. Przeszłość dla przyszłości.

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Przerażające pustynie Przerażające pustynie

To książka o pustyniach, ich trudnym klimacie, ludziach pustyni, o zwierzętach, a także o zasadach przetrwania

Cena: 10,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...