Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia ... Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia ...

...Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów ...

Cena: 48,90 Więcej Do koszyka
Minerały kamienie szlachetne skały Minerały kamienie szlachetne skały

Jaspis, tyrolit, diament, granit... ponad 700 minerałów, kamieni szlachetnych i skał

Cena: 56,9165,00 zł Więcej Do koszyka
Palaeogeographical and palaeoecological ... Palaeogeographical and palaeoecological ...

...significance of the Uppermost Carboniferous and Permian rugose corals of ...

Cena: 31,80 Więcej Do koszyka
Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego ... Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego ...

Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno- Poj.Brodnickie

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Materiały do ćwiczeń z ochrony i rekultywacji gleb Materiały do ćwiczeń z ochrony i rekultywacji gleb

W skrypcie wybrano zagadnienia związane z Pomorzem Zachodnim

Cena: 4,80 Więcej Do koszyka
Geochemia krajobrazu Geochemia krajobrazu

Geochemia krajobrazu jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim ...

Cena: 36,9040,00 zł Więcej Do koszyka
Geologia Polski Geologia Polski

Kompleksowa prezentacja wiedzy o budowie geologicznej Polski

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Morfologia, systematyka i kartografia gleb Morfologia, systematyka i kartografia gleb

Zeszyt edukacyjny dla studentów zawierający podstawowe wiadomości i ćwiczenia

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Dzieje badań geologicznych w Wielkopolsce do 1939 roku Dzieje badań geologicznych w Wielkopolsce do 1939 roku

Książka przedstawia elementy geologii Wielkopolski w opracowaniach przyrodników ...

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Klasyfikacja zasobów glebowych świata Klasyfikacja zasobów glebowych świata

Klucz do głównych grup gleb; poziomy, właściowości i materiały diagnostyczne ...

Cena: 15,00 Więcej Do koszyka
Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym

Rozważania o GOP są poprzedzone elementami teorii rozwoju cyklicznego i rozwoju sekularnego w ogóle...

Cena: 1,9013,00 zł Więcej Do koszyka
Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza ... Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza ...

Plejstoceńskie środowiska sedymentacyjne Pojezierza Pomorskiego

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Geneza, analiza i klasyfikacja gleb Geneza, analiza i klasyfikacja gleb

Zarys mineralogii, petrografia i geomorfologia, budowa morfologiczna gleb, ...

Cena: 55,00 Więcej Do koszyka
Podstawy geologii dynamicznej dla biologów Podstawy geologii dynamicznej dla biologów

Podstawy geologii dynamicznej dla biologów. Podręcznik składa się z dwóch części: geologii dynamicznej i hist.

Cena: 22,00 Więcej Do koszyka
Gleby północno zachodniej części Wedela Jarlsberga ... Gleby północno zachodniej części Wedela Jarlsberga ...

Gleby północno zachodniej części Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Podstawy geologii strukturalnej Podstawy geologii strukturalnej

Nowoczesny podręcznik geologii strukturalnej, w którym autorzy omówili struktury...

Cena: 44,0054,90 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...