Rozwój form i procesów stokowych w rynnie ... Rozwój form i procesów stokowych w rynnie ...

... jeziora Jasień w późnym vistulianie i holocenie

Cena: 34,9043,50 zł Więcej Do koszyka
Alaskity Tatr Zachodnich Alaskity Tatr Zachodnich

Alaskity Tatr Zachodnich. Zapis wczosnowarycyjskiej kolizji w prakontynecie karpat

Cena: 2,50 Więcej Do koszyka
Atlas minerałów Atlas minerałów

Opisy 200 najważniejszych minerałów według jednakowego schematu

Cena: 79,5089,00 zł Więcej Do koszyka
Geologia dynamiczna Geologia dynamiczna

Podręcznik przygotowywany z myślą o studentach różnych wydziałów przyrodniczych

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Geologia historyczna Geologia historyczna

Uniwersalny podręcznik dla studentów wydziałów przyrodniczych

Cena: 63,2169,00 zł Więcej Do koszyka
Geozagrożenia Geozagrożenia

Procesy wulkaniczne, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, powodzie, osuwiska i inne

Cena: 72,3279,00 zł Więcej Do koszyka
Geologia regionalna Polski Geologia regionalna Polski

Jednostki geologiczne Polski pod kątem stratygrafii, sedymentologii, petrografii ...

Cena: 54,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Minerały świata Minerały świata

Ukazano w nim 500 okazów w takim stanie, w jakim znajduje je laik

Cena: 51,0055,00 zł Więcej Do koszyka
Geochemia środowiska Geochemia środowiska

Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków ...

Cena: 82,2289,00 zł Więcej Do koszyka
Bogactwa naturalne Polski Bogactwa naturalne Polski

Informacje podane są w krótkiej, przystępnej formie, wzbogacone ciekawostkami

Cena: 12,8315,00 zł Więcej Do koszyka
Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych Atlas naturalnych kamieni szlachetnych i ozdobnych

W atlasie zaprezentowano około 150 wybranych, naturalnych kamieni szlachetnych i ...

Cena: 24,7029,95 zł Więcej Do koszyka
Geologia kontynentów Geologia kontynentów

Cena: 53,8059,00 zł Więcej Do koszyka
Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza

Rozmaite aspekty geologiczne, dotyczące facjalnego wykształcenia osadów Basenu ...

Cena: 28,00 Więcej Do koszyka
Gleboznawstwo Gleboznawstwo

Kompendium wiedzy o glebie według najnowszych kryteriów stosowanych w Polsce i ...

Cena: 90,0699,00 zł Więcej Do koszyka
Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska... Zakwaszenie lub alkalizacja środowiska...

a specjacja wybranych metali w osadach dennych rzeki Bobrzy

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia ... Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia ...

Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

Cena: 35,90 Więcej Do koszyka
Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie ... Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie ...

... pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

Cena: 62,00 Więcej Do koszyka
Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ... Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy ...

... brakicznych w strefie oddziaływań wód Bałtyku

Cena: 48,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...