Georóżnorodność - problem jej oceny i...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uk-0013

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 34,90

Do koszyka
Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny Dolnej Wisły i jej otoczenia

Autor: Rafał Kot

Treść

Wstęp;
Zagadnienie georóżnorodności w dotychczasowej literaturze;
Obszar badań;
Cel i zakres pracy;
Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego;
Cechy środowiska przyrodniczego jako podstawa jego oceny;
Problem pozyskiwania informacji o obiektach w modelach rastrowych i wektorowych w kontekście oceny zróżnicowania środowiska przyrodniczego;
Teoria oceny środowiska przyrodniczego;
Cel oceny i skala opracowania;
Pole podstawowe oceny;
Kryterium oceny;
Czynności właściwe oceny - bonitacja i kwalifikacja;
Zastosowanie metod ilościowych w ocenach środowiska przyrodniczego
Opis metodyki oceny georóżnorodności środowiska przyrodniczego opracowanej dla fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia;
Zróżnicowanie komponentów abiotycznych środowiska przyrodniczego i ich krótka charakterystyka;
Budowa geologiczna;
Rzeźba terenu;
Typy gleb;
Wody powierzchniowe;
Klimat;
Antropogeniczne przekształcenia analizowanych komponentów środowiska przyrodniczego;
Przekształcenia budowy litologicznej, rzeźby terenu i gleb;
Antropogeniczne zmiany wód powierzchniowych;
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego badanego obszaru);
Ocena georóżnorodności analizowanych komponentów środowiska przyrodniczego
Budowa geologiczna;
Rzeźba terenu;
Wody powierzchniowe;
Gleby;
Topoklimaty;
Kompleksowa ocena georóżnorodności fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły;
Zagadnienie oceny georóżnorodności w kształtowaniu i ochronie środowiska;
Istniejące formy ochrony przyrody na obszarze opracowania;
Propozycja nowych form i obszarów ochrony przyrody analizowanego odcinka doliny dolnej Wisły;
Wnioski;
Literatura;
Spis tabel;
Spis rycin;
Summary;
Zusammenfassung

Rok wydania

2006

Wydawnictwo:

UMK

Liczba stron:

190

Format:

16,5x24 cm

ISBN:

8387639842

Oprawa:

broszurowa

Ładowanie...