Gospodarka wodna zdrenowanych gruntów ornych w Sudetach

Dostępność: dostępny

Nr produktu: upw-0037

W sklepie dodano: 8 stycznia 2012

udostępnij

Cena: 28,00

Do koszyka
Gospodarka wodna zdrenowanych gruntów ornych w Sudetach Środkowych

 Autor: Grzegorz Pęczkowski

Treść

Wstęp
Przegląd piśmiennictwa
Cel, zakres pracy i metodyka badań
Charakterystyka środowiska Sudetów i obiektu badań
   Środowisko Sudetów
   Fizjografia rejonu obiektu
   Geomorfologia i pokrywa glebowa
   Doświadczalne działy drenarskie
   Warunki klimatyczne
Gospodarka wodna gleb  na obiekcie
   Potrzeba melioracji gleb terenów podgórskich i górskich
   Oddziaływanie systemu drenarskiego na gospodarkę wodną terenu
      Odpływy drenarskie
      Dynamika zwierciadła wody gruntowej
      Właściwości retencyjne utworów i zmiany uwilgotnienia profilu glebowego
Zasoby wodne na obszarze zdrenowanym w ujęciu modelowym
   Parametryzacja i przestrzenny dobór parametrów ośrodka glebowego
   Weryfikacja i ocena jakości modelu
   Zastosowanie modelu, prognozowanie uwilgotnienia w skali profilu glebowego
Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo

Rok wydania

2011

Wydawnictwo:

UP we Wrocławiu

Liczba stron:

94

Format:

17x24 cm

ISBN:

978-83-7717-075-5

Oprawa:

broszurowa


Ładowanie...