Holoceńska paleohydrologia środkowej ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ap-0006

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 25,00

Do koszyka
Holoceńska paleohydrologia środkowej Wieprzy w świetle cech sedymentologicznych osadów korytowych

Autor: Jacek Kaczmarzyk

Celem badań przeprowadzonych w dolinie Wieprzy między Słąwnem a Staniewicami były:
► określenie cech litologicznych osadów dennokorytowych, ich zmienności w obrębie badanych paleomeandrów oraz ustalenie ich zmienności w czasie,
► charakterystyka hydrodynamicznych warunków przepływu wody w zakolach rzecznych przed ich wyłączeniem z biegu rzeki oraz określenie zmienności tych warunków w badanych paleomeandrach w odniesieniu do ich parametrów morfometrycznych, morfologii, położenia wzdłóż biegu rzeki i w obrębie terasy zalewowej,
► określenie ilościowe parametrów geometrii hydraulicznej (prędkości i wielkości przepływu pełnokorytowego),
► określenie zmian warunków paleohydrologicznych Wpeirzy w ciągu ostatnich ponad 7000 lat orz wskazanie tendencji tych zmian na tle zmian warunków paleogeograficznych w holocenie.

Realizacja celów głównych wiązała się z opracowaniem bezpośrednich zagadnień pośrednich, jak:
► określenie zmienności parametrów geometrii paleokoryt meandrowych w czasie holocenu,
► charakterystyka procesu transformacji badanych form od etapu wyłączenia z biegu rzeki i powstania starorzecza do etapu paleomeandra wypełnionego osadami. 

Paleomeandry badane były na tle ich najbliższego otoczenia, co sprawiło że w pracy uwzględniono zagadnienia dotyczące morfologii i budowy geologicznej równiny zalewowej i terazy nadzalewowej na badanym odcinku doliny Wieprzy.

Rok wydania

2008

Wydawnictwo:

WNAP

Liczba stron:

141

Format:

16x23 cm

ISBN:

978-83-7467-028-9

Oprawa:

broszurowa

Ładowanie...