Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg ... Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg ...

Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresj...

Cena: 30,0043,00 zł Więcej Do koszyka
Hydrologia Hydrologia

Wprowadzenie do hydrologii; Meteorologia i klimatologia w zarysie; ...

Cena: 15,0022,00 zł Więcej Do koszyka
Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy Antropogeniczne przekształcenia rzeźby zlewni Perznicy

W monografii przedstawiono rezultaty badań antropogenicznych przekształceń rzeźby...

Cena: 25,0029,00 zł Więcej Do koszyka
Książka o wodzie Książka o wodzie

Książka, której temat jest rozległy jak ocean.

Cena: 44,90 Więcej Do koszyka
Nieznane życie lodowców Nieznane życie lodowców

Jak lód z kół podbiegunowych wpływa na życie planety

Cena: 35,0039,90 zł Więcej Do koszyka
Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą ... Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą ...

Reżimu hydrologiczny Wisły, zmiany jakości wody, zawartość węgla organicznego ...

Cena: 30,00 Więcej Do koszyka
Rzeki Polski Rzeki Polski

W albumie udokumentowano najważniejsze i najbardziej osobliwe Polskie rzeki

Cena: 24,7029,95 zł Więcej Do koszyka
Mała rzeka w dużym mieście Mała rzeka w dużym mieście

Wybrane aspekty obiegu wody na obszarze zurbanizowanym na przykładzie Sokołówki

Cena: 43,90 Więcej Do koszyka
Hydrologia Polski Hydrologia Polski

Treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych

Cena: 116,62129,00 zł Więcej Do koszyka
Fotolimnologia Fotolimnologia

Pierwszy podręcznik łączący wiedzę teledetekcyjną z wiedzą limnologiczną

Cena: 31,90 Więcej Do koszyka
Wpływ zagospodarowania terenu na ... Wpływ zagospodarowania terenu na ...

odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy

Cena: 38,00 Więcej Do koszyka
Wodospady polskich Sudetów i Karpat Wodospady polskich Sudetów i Karpat

Wodospady autor opisał szeroko, z ujęciem całej otoczki kulturowej ...

Cena: 33,0035,60 zł Więcej Do koszyka
Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i ... Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i ...

Jeziorka i stawy Gór Świętokrzyskich, Sudetów i polskich Karpat

Cena: 37,0039,90 zł Więcej Do koszyka
Jakość i walory użytkowe wód odpływających... Jakość i walory użytkowe wód odpływających...

... zbiorników małej retencji planowanych w rejonie Krakowa

Cena: 29,97 Więcej Do koszyka
Woda – Człowiek – Środowisko Woda – Człowiek – Środowisko

Studenckie Spotkania Odrzańskie 2013

Cena: 15,0019,90 zł Więcej Do koszyka
Stawy małe zbiorniki wodne Stawy małe zbiorniki wodne

Rola i funkcje stawów, planowanie, budowa i użytkowanie

Cena: 49,90 Więcej Do koszyka
Limnologia fizyczna Polski Limnologia fizyczna Polski

Pełen opis jezior w Polsce, z uwzględnieniem najnowszego stanu badań

Cena: 109,90 Więcej
Entropia odpływu rzek w Polsce Entropia odpływu rzek w Polsce

W pracy zaproponowano i pozytywnie zweryfikowano różne metody analizy ...

Cena: 40,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...