Immunobiologia

Dostępność: dostępny

Nr produktu: pw-0050

W sklepie dodano: 14 lutego 2012

udostępnij

Cena: 52,5049,90

Do koszyka
 Immunobiologia

Redakcja: Z. Gliński, K. Kostro

Podręcznik ten zawiera zwięzłe informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek.

Włączono też zagadnienia immunologii roślin; rozdział „ Wybrane zagadnienia fitoimmunologii ma na celu zapoznanie Czytelników z dziedzinę wiedzy, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w ochronie roślin przed infekcjami i inwazjami pasożytów.

Nieodzowne było też przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu immunopatologii i immunotoksykologii (rozdz. „Zagadnienia immunopatologii i immunoto-ksykologii porównawczej\"), ponieważ stres i skażenie środowiska stwarzają nowe zagro­żenia dla układu obronnego.

Autorami opracowania są samodzielni pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu immunologii zwierząt, immunologii człowieka oraz immunologii porównawczej i roz­wojowej.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów biologu, medycyny weterynaryj­nej, medycyny, farmacji oraz dla osób na co dzień spotykających się w swojej pracy z za­gadnieniami immunologii porównawczej i rozwojowej.

Rok wydania: 2004
Wydawnictwo: PWRiL

Liczba stron:

340

Format:

17x24 cm

ISBN:

83-09-01823-1

Oprawa:

broszurowa


Ładowanie...