Inżynieria procesowa w ochronie... NT 23

Dostępność: dostępny

Nr produktu: uo-0011

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 19,00

Do koszyka
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Nauki Techniczne, z. 23: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska,  Andrzej Gawdzik (red.)

Treść

Modele ługowania bakteryjnego.
Mieszanie materiałów ziarnistych metodą fluidyzacyjną.
Charakterystyka składników eutroficznych mających wpływ na jakość wód rzeki Mała Panew w latach 2000-20002.
Oczyszczanie ścieków przez sorbenty otrzymane ze słomy rzepakowej.
Wykorzystanie sorbentów otrzymanych z miskantu do oczyszczania wody.
Modernizacja stacji formowania osadów w oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu.
Prowadzenie procesu technologicznego w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków "Śródmieście" w Zabrzu.
Naturalne izotopy promieniotwórcze w środowisku.
Bioługowanie związków metaloorgnaicznych z odpadu po kwaśnym bioługowaniu rudy miedzi.
Ocena efektywności modelu Blacka-Scholesa w wycenie opcji na indeks WIG 20.
Ekologicznie uzasadniona graniczna zawartość siarki w oleju napędowym.
Adekwatność modeli matematycznych procesu przepływu ciepła przez pręt w stanie ustalonym.
Graficzna metoda kontroli i doboru parametrów eksploatacyjnych odpylaczy oraz wielkości emisji pyłu.
Wpływ standardów emisyjnych na wymagany poziom niezawodności urządzeń oczyszczających gazy.
Wpływ elektolitycznego wodorowania na korozyjne właściwości stali.
Hydrodynamika reaktora trójfazowego ze stałym złożem pracującego w wymuszonym przepływie pulsacyjnym.
Efektywność procesów membranowych w oczyszczaniu wody ze związków kancerogennych.
Badanie nad obniżaniem wilgoci w nieruchomym złożu ziaren łubinu i seradeli.
Oleje przepracowane - odpad niebezpieczny, a może cenny surowiec.
Materiały stosowane na kadłuby obiektów morskich.
Dotlenianie ścieków z wykorzystaniem hybrydowego silnika wiatrowego.
Porównanie standardów emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw obowiązujących przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Wybrane problemy sterowności organizmu.
Cyrkon jako materiał przyszłości.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych - propozycje rozwiązań systemowych i technologicznych.
Economical analysis of application of natural sewage treatment plant in Opalenica district.
Wytwarzanie i mozliwości wykorzystania nawozu organicznego o nazwie "Vinassa" na bazie ścieków przemysłu drożdżowego.
Porównanie elektroutleniania metanolu na elektrodzie platynowej  i platynowo-rutenowej.
Magazynowanie wodoru.
Wodór - paliwo przyszłości.


Ładowanie...