Przemiany krajobrazowe wybranych dolin ... Przemiany krajobrazowe wybranych dolin ...

...rzecznych w Polsce północno-zachodniej od XIX do początków XXI wieku

Cena: 52,00 Więcej Do koszyka
Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej Plejstoceńska morfogeneza Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej

Obszerne, oryginalne, dobrze udokumentowan studium

Cena: 26,00 Więcej Do koszyka
Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń ... Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń ...

Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich

Cena: 41,90 Więcej Do koszyka
Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu

Monografia66 autorów - pierwsze tego typu całościowe opracowanie

Cena: 110,00 Więcej Do koszyka
Zastosowanie systemów informacji geograficznej... Zastosowanie systemów informacji geograficznej...

...w analizie i kształtowaniu środowiska. Ćwiczenia

Cena: 24,00 Więcej Do koszyka
GIS w geografii fizycznej GIS w geografii fizycznej

Podręcznik omawia podstawy kartografii i grafiki komputerowej...

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Geomorfologia Geomorfologia

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia współczesnej geomorfologii

Cena: 64,3969,00 zł Więcej Do koszyka
Systemy krajobrazowe Systemy krajobrazowe

Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, ...

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów ... Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów ...

Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat

Cena: 11,0030,00 zł Więcej Do koszyka
Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości ... Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości ...

Badania krajobrazowe jako podstawa oceny możliwości wykorzystania terenu w ...

Cena: 28,7031,00 zł Więcej Do koszyka
Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu ... Zarys bioenergetycznej analizy struktury krajobrazu ...

Książka ma na celu przybliżenie czytelnikowi problemu heterogenności krajobrazu ...

Cena: 15,9021,90 zł Więcej Do koszyka
 
Ładowanie...