Kształtowanie postawy ekologicznej w ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ap-0005

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 21,0014,00

Do koszyka
Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej

Autorka: Apolonia Suchora-Olech

Druga książka – według kolejności wydania – Kształtowanie postawy ekologicznej w edukacji wczesnej jest integralna z poprzednią, ale stanowi też autonomiczną całość. Jest ona realizacyjnym wymiarem wypracowanych przeze mnie ogólnych tez koncepcji edukacji ekologicznej, które są adekwatne do przyjętych wcześniej teorii rozwoju i edukacji oraz w całości mieszczą się
w humanistycznej proweniencji. Sformułowanie „kształtowanie postawy” nie oznacza więc, że zastosowałam, realizując ów proces, „twardy” paradygmat. Wręcz przeciwnie, badania empiryczne zrealizowałam w jakościowym modelu badań przy wykorzystaniu strategii action research. Jest ona kojarzona (nie tylko w literaturze przedmiotu) z humanistycznym a nie scjentystycznym podejściem do opisywania i wyjaśniania zdarzeń oraz zjawisk społecznych, w tym także edukacyjnych, ale w niniejszej pracy jest do niego świadomie dobrana.

Edukacja jest przecież działalnością celową, systematyczną, toteż założony cel – kształtowanie postawy ekologicznej już od wieku przedszkolnego – jest uzasadniony, na co wskazują wyniki badań. W wypracowanym na ich podstawie modelu edukacji wczesnej, preferującym podmiotowe traktowanie ucznia/przedszkolaka, przyjęto założenie o zachowaniu rozsądnej, adekwatnej do celu proporcji w oferowaniu sytuacji edukacyjnych zarówno o dużym stopniu dyrektywności nauczyciela (np. zadania zamknięte), jak też aktywności własnej dziecka (np. zadania otwarte).

Propozycję doboru i układu treści z ekologii  w rozdziale 1. Nauczyciel, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i uczniami objętymi edukacją zintegrowaną, nie może oczywiście reprezentować żadnej konkretnej dyscypliny szczegółowej, jednocześnie jednak musi „znać się” na biologii, geografii, chemii, fizyce, astronomii, matematyce, języku polskim i wielu innych dziedzinach wiedzy, bo taki charakter pracy z dziećmi w tym wieku warunkowany jest ich cechami rozwojowymi.

W edukacji humanistycznej kształtuje się drogę (orientację, kierunek) do rozwijania (się) określonych dyspozycji, kompetencji, a także postaw, a zwłaszcza postaw, które są wyrazem indywidualnej, podmiotowo zatem zaznaczonej relacji do oferowanych wartości. Takie podejście do procesu kształtowania postawy ekologicznej u dzieci zaznaczam zarówno konceptualizacją zjawiska postawy, jak i przyjęciem założeń obejmujących przewidywane zmiany w tym zakresie; dotyczy to projektowania bodźców zewnętrznych prowadzących do internalizacji przekonań, emocji i zachowań związanych z przedmiotem postawy (rozdział 2). Ponadto wybór jakościowej procedury badawczej (rozdział 3) oraz weryfikacja jej wyników, realizowana metodami i technikami jakościowymi, dopełnia tę konsekwentnie  skomponowaną całość (rozdział 4 i Zakończenie).

Rok wydania

2005

Wydawnictwo:

WNAP

Liczba stron:

311

Format:

16x23 cm

ISBN:

83-7467-100-9

Oprawa:

broszurowa


Ładowanie...