Genetyka populacyjna drzew leśnych Genetyka populacyjna drzew leśnych

Pierwsza próba przybliżenia zagadnień genetyki biochemicznej i molekularnej ...

Cena: 15,77 Więcej Do koszyka
Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych ... Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych ...

...przez cetyńca większego Tomicus piniperda (L.): Ekologia i modelowanie

Cena: 11,70 Więcej Do koszyka
Zmienność buka zwyczajnego w warunkach niziny ... Zmienność buka zwyczajnego w warunkach niziny ...

Badaniami objęto: przeżywalność drzew, wysokość, pierśnicę,wiosenne i jesienne cechy

Cena: 22,50 Więcej Do koszyka
Hodowla lasu 2: Pielęgnowanie lasu Hodowla lasu 2: Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu, tak jak jego odnawianie, należy do najważniejszych zadań hodowli

Cena: 99,00110,00 zł Więcej Do koszyka
Kompleksowa metoda oceny stosunków wodnych w lasach Kompleksowa metoda oceny stosunków wodnych w lasach

W monografii przedstawiono najważniejsze relacje pomiędzy lasem a wodą

Cena: 24,00 Więcej Do koszyka
Dolne warstwy dębów ... Dolne warstwy dębów ...

...w drzewostanach sosnowych w północno-wschodniej Polsce - występowanie, wzrost,...

Cena: 39,00 Więcej Do koszyka
Cechy korony jako podstawa metody określania ... Cechy korony jako podstawa metody określania ...

Cechy korony jako podstawa metody określania uszkodzenia drzewostanów olszy czarnej

Cena: 21,00 Więcej Do koszyka
O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych

Praca zawiera analizę prawną LKP w strukturach PGL LP, analizę źródeł finansowania..

Cena: 22,00 Więcej Do koszyka
O czym szumi las O czym szumi las

Spróbujcie spojrzeć w korony starych drzew, zagłębić się w leśną ciszę, a potem ...

Cena: 20,9022,90 zł Więcej Do koszyka
Ocena zmian gospodarki leśnej prowadzonej przez ... Ocena zmian gospodarki leśnej prowadzonej przez ...

...państwowe gospodarstwo leśne Lasy Państwowe w handlu drewnem w Polsce

Cena: 37,00 Więcej Do koszyka
Półnaturalna hodowla lasu Półnaturalna hodowla lasu

Jest to monografia problemu półnaturalnej hodowli lasu, naświetlająca zagadnienie...

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych ... Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych ...

...na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba ...

Cena: 46,90 Więcej Do koszyka
Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego Lasy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Charakterystka procesu rozpadu drzewostanów świerkowych w lasach Beskidów

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych ... Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych ...

Mechaniczne i agrotechniczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami

Cena: 24,90 Więcej Do koszyka
Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu ... Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu ...

Metoda jest oparta na wpływie pogody na wilgotność ściółki sosnowej, ze względu na..

Cena: 40,50 Więcej Do koszyka
Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody w lasach... Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody w lasach...

...w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europe

Cena: 46,90 Więcej Do koszyka
Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania ... Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania ...

...wyników badań na założonych w drzewostanach dębowych stałych powierzchniach ...

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Zasady funkcjonowania zrównoważonego gospodarstwa... Zasady funkcjonowania zrównoważonego gospodarstwa...

...leśnego na przykładzie regionu uprzemysłowionego

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Ładowanie...