Właściwości utworów organicznych wytworzonych z ... Właściwości utworów organicznych wytworzonych z ...

... leżaniny drzew w wybranych rezerwatach ścisłych Polski południowej

Cena: 34,88 Więcej Do koszyka
Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń Problemy inwentaryzacji lasu. Przewodnik do ćwiczeń

ćwiczeń obejmujących projektowanie powierzchniowego podziału lasu, określanie ...

Cena: 33,52 Więcej Do koszyka
Puszcza Białowieska w pracach przyrodników i ... Puszcza Białowieska w pracach przyrodników i ...

Puszcza Białowieska w pracach przyrodników i podróżników 1721-1831

Cena: 59,90 Więcej
Tropical Rain Forest ... Tropical Rain Forest ...

Tropical Rain Forest Ecology, Diversity, and Conservation

Cena: 295,62 Więcej Do koszyka
Biodiversity in Dead Wood Biodiversity in Dead Wood

This is the first book to synthesise the natural history and conservation needs ...

Cena: 299,62 Więcej Do koszyka
Wybrane zagadnienia techniki hodowli lasu Wybrane zagadnienia techniki hodowli lasu

Podstawowe zagadnienia związane z zagospodarowaniem lasu w różnych warunkach ...

Cena: 44,90 Więcej Do koszyka
Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi

Współczesny model zarządzania zasobami leśnymi w Polsce wymaga zmian, zarówno w ...

Cena: 44,2046,00 zł Więcej Do koszyka
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty podejścia ... Ekologiczne i ekonomiczne aspekty podejścia ...

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty podejścia ekosystemowego (EA) oraz trwałego zagospodarowania lasów (SFM)...

Cena: 21,0030,00 zł Więcej Do koszyka
Zarys struktury i fizjologii drzew leśnych Zarys struktury i fizjologii drzew leśnych

Składa się z dwu części dotyczących struktury oraz fizjologii drzew leśnych

Cena: 40,00 Więcej Do koszyka
Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Zagospodarowanie rekreacyjne lasu jest znaczącą działalnością gospodarczą leśników

Cena: 65,5070,00 zł Więcej Do koszyka
Las. Spotkania z przyrodą Las. Spotkania z przyrodą

Bezcenny towarzysz na pierwsze spotkanie z lasem

Cena: 43,2749,00 zł Więcej Do koszyka
Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego

Gruntowna znajomość cech jakościowych drewna i jego wad ma niebagatelne znaczenie...

Cena: 33,00 Więcej Do koszyka
Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu

Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów lasotwórczych

Cena: 119,00130,00 zł Więcej Do koszyka
Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych Rewitalizacja gleb w szkółkach leśnych

Podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne nawożenia organicznego,mineralnego i ...

Cena: 5,508,90 zł Więcej Do koszyka
Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ... Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ...

Podręcznik na temat systemów informacji przestrzennej (SIP) w leśnictwie i ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska... Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska...

Właściwości gleb i roślin w monitoringu środowiska leśnego

Cena: 58,00 Więcej Do koszyka
Dynamika zmian warunków wodnych w ... Dynamika zmian warunków wodnych w ...

Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych – analiza interakcji

Cena: 57,00 Więcej Do koszyka
Urządzanie lasów wielofunkcyjnych Urządzanie lasów wielofunkcyjnych

W książce opisano wybraną problematykę przyrodniczych i gospodarczych podstaw gospodarki leśnej oraz ...

Cena: 45,60 Więcej Do koszyka
Ładowanie...