Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych ... Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych ...

Mechaniczne i agrotechniczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami

Cena: 24,90 Więcej Do koszyka
Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu ... Metoda oceny ryzyka powstania pożaru lasu ...

Metoda jest oparta na wpływie pogody na wilgotność ściółki sosnowej, ze względu na..

Cena: 40,50 Więcej Do koszyka
Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania ... Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania ...

...wyników badań na założonych w drzewostanach dębowych stałych powierzchniach ...

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Zasady funkcjonowania zrównoważonego gospodarstwa... Zasady funkcjonowania zrównoważonego gospodarstwa...

...leśnego na przykładzie regionu uprzemysłowionego

Cena: 33,90 Więcej Do koszyka
Tropical Rain Forest ... Tropical Rain Forest ...

Tropical Rain Forest Ecology, Diversity, and Conservation

Cena: 295,62 Więcej Do koszyka
Biodiversity in Dead Wood Biodiversity in Dead Wood

This is the first book to synthesise the natural history and conservation needs ...

Cena: 299,62 Więcej Do koszyka
Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu Urządzanie i rekreacyjne zagospodarowanie lasu

Zagospodarowanie rekreacyjne lasu jest znaczącą działalnością gospodarczą leśników

Cena: 65,5070,00 zł Więcej Do koszyka
Wybrane zagadnienia techniki hodowli lasu Wybrane zagadnienia techniki hodowli lasu

Podstawowe zagadnienia związane z zagospodarowaniem lasu w różnych warunkach ...

Cena: 44,90 Więcej Do koszyka
Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego

Gruntowna znajomość cech jakościowych drewna i jego wad ma niebagatelne znaczenie...

Cena: 33,00 Więcej Do koszyka
Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu

Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów lasotwórczych

Cena: 119,00130,00 zł Więcej Do koszyka
Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ... Systemy informacji przestrzennej w leśnictwie i ...

Podręcznik na temat systemów informacji przestrzennej (SIP) w leśnictwie i ...

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Stosunki wodne w wybranych ekosystemach Puszczy Zielonk Stosunki wodne w wybranych ekosystemach Puszczy Zielonk

Metoda oceny wskaźnika potencjalnych zdolności retencyjnych dla Puszczy Zielonka

Cena: 4,5019,00 zł Więcej Do koszyka
Modelowanie odpływu bezpośredniego w zależności od ... Modelowanie odpływu bezpośredniego w zależności od ...

Modelowanie odpływu bezpośredniego w zależności od stanów pokrycia zlewni leśnej

Cena: 17,30 Więcej Do koszyka
Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona

So­sna zwyczajna jest gatunkiem, który odgrywa i odgry­wać będzie pierwszoplanową rolę z racji swego ...

Cena: 67,9072,00 zł Więcej Do koszyka
Podstawy przyrostowe i ekologiczne ... Podstawy przyrostowe i ekologiczne ...

Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania i pielęgnacji drzewostanów

Cena: 47,9050,00 zł Więcej Do koszyka
Zróżnicowanie i dynamika lasów nadmorskich i ... Zróżnicowanie i dynamika lasów nadmorskich i ...

Zróżnicowanie i dynamika lasów nadmorskich i zarośli w Polsce

Cena: 16,50 Więcej Do koszyka
Modrzewie w Polsce Modrzewie w Polsce

Modrzewie w Polsce. Dynamika wzrostu, rozwój i ekologia wybranych gatunków i ras

Cena: 25,00 Więcej Do koszyka
Urządzanie lasów wielofunkcyjnych Urządzanie lasów wielofunkcyjnych

W książce opisano wybraną problematykę przyrodniczych i gospodarczych podstaw gospodarki leśnej oraz ...

Cena: 45,60 Więcej Do koszyka
Ładowanie...