Leśne Prace Badawcze, 2012, Vol. 73, 2

Dostępność: dostępny w ok 7 dni roboczych

Nr produktu: iip-0002

W sklepie dodano: 20 października 2012

udostępnij

Cena: 29,50

Do koszyka
Leśne Prace Badawcze, 2012, Vol. 73, 2

Prace naukowe

Model biomasy igliwia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wyrosłej w warunkach gruntów porolnych i leśnych.
Fitocenozy borów sosnowych na tle zmian klasyfikacji mezotroficznych siedlisk borowych na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec.
Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich.
Ocena występowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hubą korzeni.
Weryfikacja modelu stateczności drzew na terenach zalewowych na przykładzie dębu Quercus robur L., sosny Pinus sylvestris L. i olchy Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Wpływ domieszki sosny w drzewostanie bukowym na intensywność wypłukiwania węgla, żelaza i glinu z poziomu organicznego i próchnicznego gleb bielicowo-rdzawych.

Artykuły przeglądowe

Odporność świerka na hubę korzeni

Analizy, doniesienia

Polskie poligony w aspekcie realizowanych działań militarnych i rekultywacji terenów popoligonowych.
Model szacowania pracochłonności pozyskiwania drewna w drzewostanach ze śniegołomami.

Artykuł dyskusyjny

Trwałe leśnictwo w czasach zdominowanych przez sektor finansowy


Ładowanie...