Lubuski Atlas Ornitologiczny

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 18941/uz/0087

W sklepie dodano: 22 maja 2019

udostępnij

Cena: 67,00

Do koszyka

Polecamy również

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Atlas rozmieszczenia 234 gatunków gniazdujących współcześnie w Polsce

Cena: 84,90
Lornetka Delta Optical Forest II 10x50

Lornetka Delta Optical Forest II 10x50

Lornetka konstrukcji dachowej; estetyczna, dobrej jakości

Cena: 589,00
Jaki to ptak? Atlas dla dzieci

Jaki to ptak? Atlas dla dzieci

Atlas przedstawia ponad 60 najbardziej znanych w Polsce gatunków ptaków

Cena: 21,9024,95 zł
Lubuski Atlas Ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej

Autorzy: Grzegorz Jędro, Leszek Jerzak, Marcin Bocheński, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Sławomir Rubacha

Fragment wstępu:
Pierwsze dekady XXI w. to okres dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych w Polsce. Z jednej strony wzrastająca konsumpcja dóbr, a z drugiej wprowadzanie nowych technologii w przemyśle, rolnictwie czy leśnictwie sprawiają, że wzrasta eksploatacja zasobów naturalnych. Nie pozostaje to bez negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i poszczególne jego komponenty. Najczęściej objawia się to niszczeniem siedlisk i w konsekwencji zmniejszaniem lokalnej różnorodności gatunkowej flory i fauny. Jednocześnie pewna część gatunków roślin i zwierząt, charakteryzujących się większą plastycznością siedliskową, dostosowuje się do szybko zmieniających się warunków, zwiększając swoje zasięgi występowania oraz liczebność. Jedną z grup zwierząt cieszącą się szczególnym zainteresowaniem nie tylko wśród zawodowych biologów, ale i obserwatorów przyrody amatorów są ptaki. Z tego powodu należą do najlepiej zbadanych grup kręgowców. Z uwagi na stosunkową łatwość prowadzenia obserwacji i możliwości efektywnego pozyskiwania dobrej jakości danych o zmianach zachodzących w ich populacjach ptaki odgrywają ważną rolę zarówno w ocenie stanu środowiska, jak i zmian w nim zachodzących (Chodkiewicz i in. 2016). Zbierane przez ornitologów informacje o występowaniu ptaków są często przedstawiane w postaci atlasów rozmieszczenia gatunków i w skali kontynentu (EBCC 2012), i w skali kraju (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Sikora i in. 2007, Chodkiewicz i in. 2015), i w skali poszczególnych regionów Polski, np. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991 (Walasz i Mielczarek 1992) czy Atlas ptaków lęgowych Lubelszczyzny (Wójciak i in. 2005).

Rok wydania

2018

Wydawnictwo:

UZ

Liczba stron:

458

Format:

17x23 cm

ISBN:

978-83-7842-324-9

Oprawa:

twarda

 
Inni kupili:
Przyszłość ekorozwoju Przyszłość ekorozwoju

Obszerna monografia dokumentująca działania na rzecz ekorozwoju

Cena: 27,0050,00 zł Więcej Do koszyka
Zalesiać czy nie zalesiać? Zalesiać czy nie zalesiać?

Nie wszystko co można zalesić należy zalesiać, część gruntów porzucanych przez rolnictwo należy nadal ...

Cena: 9,9020,00 zł Więcej Do koszyka
Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce

Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego

Cena: 6,5050,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...