Makrofitowa Metoda Oceny Rzek

Dostępność: dostępny

Nr produktu: bn-0038

W sklepie dodano: 13 stycznia 2011

udostępnij

Cena: 32,90

Do koszyka

Polecamy również

Stan środowiska rzeki południowej Polski

Stan środowiska rzeki południowej Polski

Stan środowiska rzeki południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty

Cena: 8,50
Makrofitowa Metoda Oceny Rzek
 Podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne + CD

Autorzy: Krzysztof Szoszkiewicz, Janina Zbierska, Szymon Jusik, Tomasz Zgoła

Metoda MMOR pozwala na określenie stopnia degradacji wód płynących, przede wszystkim w odniesieniu do ich stanu troficznego. Jest to czynnik, który obecnie stanowi najważniejsze zagrożenie naszych wód powierzchniowych i jednocześnie rośliny wodne najsilniej na niego reagują. Wieloletnie badania wykazały, że metoda ta daje precyzyjny, powtarzalny wynik. Przeprowadzona ocena błędu związanego z metodą, czynnikami terenowymi i personelem wykonującym badania pozwala na zastosowanie jej w monitoringu.

Makrofitowa Metoda Oceny Rzek może być stosowana we wszystkich typach rzek w Polsce. Można ją stosować w naturalnych ciekach, jak również w przypadku silnie zmienionych części wód. Metoda nadaje się też do oceny całkowicie sztucznych cieków, takich jak kanały i większe rowy. Badania najdogodniej prowadzi się w mniejszych ciekach, w których brodząc w rzece, można dotrzeć do wszystkich roślin rosnących w korycie, ale metoda może być także stosowana w największych rzekach. Zarówno procedury terenowe, jak i ogólne zasady klasyfikacji w oparciu o Makrofitowy Indeks Rzeczny, są identyczne dla wszystkich typów rzek występujących w Polsce.

Podręcznik obejmuje wszystkie elementy związane z prowadzeniem badań według Makrofitowej Metody Oceny Rzek. Treść opracowania uwzględnia procedury terenowe i laboratoryjne oraz obejmuje zagadnienia związane z obliczaniem Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR), klasyfikacji ekologicznej cieków, a także zasady typologicznego podziału wód płynących. Dodatkowo poruszono problemy organizacji monitoringu, kontroli jakości badań i zaproponowano system szkolenia specjalistów.

Autorzy starali się możliwie szeroko wykorzystać nowe środki przekazu w celu ułatwienia badań makrofitów w praktyce. Dlatego podręcznik został uzupełniony płytą CD, na której znajduje się film szkoleniowy oraz materiały do wydruku (m.in. formularze terenowe). Dalsze materiały są udostępnione na stronie internetowej, gdzie można znaleźć m.in. regularnie aktualizowane galerie zdjęć do identyfikacji taksonomicznej gatunków, materiały multimedialne oraz moduł do obliczania indeksu MIR on-line.

Rok wydania

2010

Wydawnictwo:

Bogucki WN

Liczba stron:

82

Format:

16,5x24 cm

ISBN:

978-83-61320-81-4

Oprawa:

broszurowa


Inni kupili:
Przewodnik metodyczny do analizy wód Przewodnik metodyczny do analizy wód

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Gospodarowanie wodą w krajobrazie Gospodarowanie wodą w krajobrazie

W pracy scharakteryzowano cel gospodarowania wodą w krajobrazie, czynniki wpływające na zasoby wodne ...

Cena: 24,00 Więcej Do koszyka
Funkcjonalność przejść górnych dla zwierząt Funkcjonalność przejść górnych dla zwierząt

Zwieńczenie pionierskich badań z zakresu funkcjonalności przejść dla zwierząt

Cena: 49,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...