Matematyczne modelowanie wzrostu, rozwoju i ...

Dostępność: dostępny

Nr produktu: ur-0038

W sklepie dodano: 23 stycznia 2017

udostępnij

Cena: 20,40

Do koszyka

Polecamy również

Tensorowy model wzrostu ...

Tensorowy model wzrostu ...

Tensorowy model wzrostu w zastosowaniu do wierzchołka korzenia

Cena: 1,00
Matematyczne modelowanie wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Podręcznik do wykładów i ćwiczeń

 Autor: Bogdan Kulig

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunku Rolnictwo zawiera omówienie podstawowych zagadnień związanych z modelowaniem wzrostu i rozwoju roślin. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono najważniejsze pojęcia z zakresu modelowania matematycznego, cele i istotę modelowania, rodzaje modeli i możliwości ich zastosowania, zaprezentowano ogólną koncepcję tworzenia modelu roślinnego oraz sposób modelowania faz rozwojowych, fotosyntezy, oddychania, ewapotranspiracji, erozji gleby, scharakteryzowano także dane dotyczące ekofizjologii roślin, dane meteorologiczne i dane glebowe niezbędne do przeprowadzenia symulacji. Ponadto omówiono najważniejsze miary statystyczne używane do oceny zgodności wyników symulowanych z wynikami rzeczywistymi, przedstawiono ważniejsze modele symulacyjne (WOFOST, CropSyst, DSSAT, Daisy, EuroAccess, EPIC, STICS) i poruszono kwestię wykorzystania danych teledetekcyjnych w modelowaniu wzrostu i rozwoju roślin. Książka zawiera również adresy witryn internetowych związanych z modelowaniem roślin.

Rok wydania

2010

Wydawnictwo:

UR w Krakowie

Liczba stron:

204

Format:

16,5x23,5 cm

ISBN:

978-83-60633-24-3

Oprawa: 

broszurowa


Ładowanie...