Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: ip-0206

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 11,00

Do koszyka

Polecamy również

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2002

Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6/2002

M.in.: ptaki wodne stawów rybnych koło Pawłowic Śl., tojad dzióbaty w RPN, popielica w Beskidzie Małym

Cena: 4,00
Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004

Atlas rozmieszczenia 234 gatunków gniazdujących współcześnie w Polsce

Cena: 84,90
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Autor: Tadeusz Zając

Procesy związane z wyborem siedliska i osiedlaniem się osobników ciągle są słabo poznane. W niniejszej rozprawie Autor analizuje, w jakich warunkach zmienność zasobów występująca na poziomie pojedynczych osobników, miała istotne konsekwencje dla indywidualnych strategii uzyskiwania terytorium, ewolucji systemu rozrodczego i liczebności populacji.

Treść

WSTĘP
OBIEKT BADAŃ
Siedlisko
Pokarm
Konkurencja z innymi ptakami trzcinowymi
Wędrówki
Biologia lęgowa
Śpiew System kojarzeń
TEREN BADAŃ
METODY
Jakość siedliska
Pokarm
Zmienność dostosowania
Założenia modeli statystycznych
WYNIKI
Biologia nidzieńskiej populacji rokitniczki
Zmienność dostosowania
Wymagania siedliskowe rokitniczki w skali doliny rzecznej
Wpływ siedliska na zróżnicowanie dostosowania samców
Strategia uzyskiwania terytorium
DYSKUSJA
System rozrodu
Dobór płciowy
Siedlisko, dostosowanie osobników i regulacja liczebności populacji
Wnioski dla ochrony przyrody
SUMMARY
LITERATURA

Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: IOP
Liczba stron: 128
Format: 17x24 cm
ISSN: 0081-6760
Oprawa: broszurowa
Inni kupili:
Acta Ornithologica 44 (2). Winter 2009 Acta Ornithologica 44 (2). Winter 2009

Acta Ornithologica 44 (2). Winter 2009

Cena: 27,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004 Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

M.in.: awifauna Bielawskich Błot i Wysoczyzny Siedleckiej, sowy w P. Romnickiej, bioakustyka, pliszka tundrowa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...