Metody statystyczne w hydrologii

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: wa-0020

W sklepie dodano: 30 stycznia 2015

udostępnij

Cena: 32,00

Do koszyka
Metody statystyczne w hydrologii

Autor: Henryk T. Mitosek

Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie metod statystycznych w hydrologii. Autor starał się ilustrować omawiane zagadnienia za pomocą stosownych przykładów z dziedziny hydrologii i hydrometeorologii. Praca została podzielona na siedem części poświęconych - kolejno - zdarzeniom i zmiennym losowym, rozkładom prawdopodobieństwa zmiennych losowych, ocenom statystycznym, weryfikacji hipotez, regresji, procesom stochastycznym i polom losowym. Ponadto dołączono dziewięć załączników zawierających tablice, które są pomocne przy wykonywaniu obliczeń statystycznych. Książka została zaopatrzona w skorowidz. W części pierwszej zostały przedstawione zdarzenia losowe i zmienne losowe, warunkowe zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń wraz z prawdopodobieństwem całkowitym i twierdzeniem Bayesa. W części drugiej omówiono stosowane w praktyce rozkłady prawdopodobieństwa oraz ich funkcje (w tym zagadnienie normalizacji zmiennych losowych), a także wielkości charakteryzujące rozkład zmiennych losowych. Część trzecia została poświęcona ocenom statystycznym, takim jak momenty i charakterystyki pozycyjne, oraz metodom momentów, największej wiarogodności i momentów liniowych, które są użyteczne przy estymacji parametrów rozkładów prawdopodobieństwa. Część czwarta obejmuje zagadnienia weryfikacji hipotez statystycznych za pomocą tekstów parametrycznych i nieparametrycznych, testowaniu składowej trendu w seriach czasowych, a także doborowi typu rozkładu na podstawie kryterium Akaike. W części piątej przedstawiono procedury regresji typu pierwszego i najmniejszych kwadratów, które znajdują szerokie zastosowanie przy tworzeniu różnego rodzaju zależności funkcyjnych - nie tylko w hydrologii i hydrometeorologii - na podstawie danych empirycznych. W części szóstej omawiane są podstawowe zagadnienia związane z procesami stochastycznymi, a wśród nich procesy stacjonarne, proces Poissona, modele typu autoregresji i scałkowanej średniej ruchomej (ARIMA). Opis stacjonarnych procesów stochastycznych został oparty w zasadzie na ich teorii korelacyjnej, co sprawdza się - w dziedzinie czasu - do rozpatrywania funkcji wartości średniej i funkcji autokorelacji. Jednocześnie opis ten został przedstawiony w dziedzinie częstości w postaci analizy widmowej. W części siódmej zaprezentowano pola losowe, opisane za pomocą metody krigingu. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska politechnik i uniwersytetów, a także doktorantów, inżynierów i pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami hydrologii i gospodarki wodnej.

Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: UJK
Liczba stron: 296
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-83-7133-393-4
Oprawa: broszurowa

Inni kupili:
Metody statystyczne w biologii (wyd.2) Metody statystyczne w biologii (wyd.2)

Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Przewodnik metodyczny do analizy wód Przewodnik metodyczny do analizy wód

Niniejszy Przewodnik jest przede wszystkim zbiorem roboczych instrukcji oznaczania najważniejszych ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Podstawy renaturyzacji rzek Podstawy renaturyzacji rzek

Książka jest wynikiem kilkuletnich studiów nad problematyką renaturyzacji rzek

Cena: 41,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...