Tkanki Roślinne. Wybrane zagadnienia z botaniki Tkanki Roślinne. Wybrane zagadnienia z botaniki

Zwarte kompendium wiedzy z zakresu histologii i organografii roślin nasiennych

Cena: 36,00 Więcej Do koszyka
Charakterystyka wybranych cech ... Charakterystyka wybranych cech ...

... biologicznych glediczji trójcierniowej oraz rozmnażanie gatunku, formy i odmian

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Polskie rolnictwo a ochrona środowiska Polskie rolnictwo a ochrona środowiska

Zagrożenia terenów rolnych, zagrożenia środowiska,proekologiczne kierunki produkcji

Cena: 29,70 Więcej Do koszyka
Zielnik i zielnikoznawstwo Zielnik i zielnikoznawstwo

Podręcznik tworzenie zielników z roślin naczyniowych, mszaków, glonów, grzybów, ...

Cena: 44,0049,00 zł Więcej Do koszyka
Polska Czerwona Księga Roślin Polska Czerwona Księga Roślin

370 taksonów paprotników oraz roślin kwiatowych; 5000 pozycji literatury

Cena: 105,00 Więcej Do koszyka
Rośliny naczyniowe Rowu Podtatrzańskiego Rośliny naczyniowe Rowu Podtatrzańskiego

Flora i atlas rozmieszczenia

Cena: 41,00 Więcej Do koszyka
Nazwy roślin Nazwy roślin

Książka jest pierwszym tego typu opracowaniem polskojęzycznym i jednym z ...

Cena: 49,50 Więcej Do koszyka
Biologiczne właściwości populacji... Biologiczne właściwości populacji...

...Plantago lanceolata L. na łąkach i w strefie zalewowej jeziora Kwiecko w Żydowie

Cena: 14,00 Więcej Do koszyka
Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych

Źródła i charakterystyka barwników, procesy ich degradacji, analiza barwników ...

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Drzewa Polski Najgrubsze Najstarsze Najsłynniejsze Drzewa Polski Najgrubsze Najstarsze Najsłynniejsze

Na terenie Polski rośnie ponad 100 000 pomnikowych drzew. Czy wiesz które z nich...

Cena: 86,0699,00 zł Więcej Do koszyka
Rośliny biblijne Rośliny biblijne

Rośliny występujące w Piśmie Świętym na podstawie danych biblijnych

Cena: 34,9039,90 zł Więcej Do koszyka
Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia Biologia roślin ozdobnych. Wybrane zagadnienia

Fizjologia roślin bazą informacji do uprawy roślin ozdobnych; Wzrost roślin, ...

Cena: 35,00 Więcej Do koszyka
Ćwiczenia z fizjologii roślin Ćwiczenia z fizjologii roślin

Gospodarka wodna komórki roślinnej i rośliny, skłąd chemiczny; odżywianie mineralne

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Wiązy Wiązy

Większość podstawowych zagadnień z biologii i ekologii gatunku

Cena: 69,00 Więcej Do koszyka
Ocena zmian w różnorodności zbiorowisk ... Ocena zmian w różnorodności zbiorowisk ...

... chwastów pod wpływem ważniejszych czynników agrotechnicznych

Cena: 21,00 Więcej Do koszyka
Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych... Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych...

Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

Cena: 59,00 Więcej Do koszyka
Torfowiska gór, wyżyn i niżu Torfowiska gór, wyżyn i niżu

Materiały pokonferencyjne rozbudowane m.in.o problematykę klasyfikacji torf.górskich

Cena: 23,00 Więcej Do koszyka
Botanika T.1. Morfologia Botanika T.1. Morfologia

Książka obejmuje zagadnienia opisujące budowę i rozwój komórki oraz całej rośliny, formy ekologiczne...

Cena: 45,0849,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...