Rośliny w życiu codziennym mieszkańców ... Rośliny w życiu codziennym mieszkańców ...

Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa

Cena: 27,90 Więcej Do koszyka
Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Listera ovata Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Listera ovata

...na tle warunków siedliskowych i fitocenotycznych na obszarze Niziny Pyrzyckiej

Cena: 23,00 Więcej Do koszyka
Rare, relisc and endangered plants and fugi in Poland Rare, relisc and endangered plants and fugi in Poland

Monografia poświęcona rzadkim wymierającym i zagrożonym gatunkom roślin naczyniowych

Cena: 45,0097,00 zł Więcej Do koszyka
Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000 Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000

Polska bibliografia fykologiczna za lata 1991-2000

Cena: 20,00 Więcej Do koszyka
Ćwiczenia z ekofizjologii roślin Ćwiczenia z ekofizjologii roślin

Składniki roślin, gospodarka wodna, fotosynteza, oddychanie, wzrost i rozwój, ...

Cena: 17,30 Więcej Do koszyka
Roślinność subfosylna na tle historii wysokich ... Roślinność subfosylna na tle historii wysokich ...

... torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz w Sudetach

Cena: 31,00 Więcej Do koszyka
Podstawy cytogenetyki roślin Podstawy cytogenetyki roślin

Genom jądrowy, markery chromosomów, poliploidalność w ontogenezie, ewolucji i ...

Cena: 44,1049,00 zł Więcej Do koszyka
Trawy Właściwości, występowanie i wykorzystanie Trawy Właściwości, występowanie i wykorzystanie

Właściwości gatunków, klucze, opisy gatunków

Cena: 63,9068,00 zł Więcej Do koszyka
Ecological Pattern of Inland Salt Marsh Vegetation... Ecological Pattern of Inland Salt Marsh Vegetation...

Ecological Pattern of Inland Salt Marsh Vegetation in Central Europe

Cena: 48,00 Więcej Do koszyka
Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych Zmiany w roślinności na siedliskach mokradeł leśnych

Podsumowanie badań, których celem było określenie kierunku i tempa zmian zbiorowisk

Cena: 56,90 Więcej Do koszyka
Komórka roślinna: wybrane zagadnienia z botaniki Komórka roślinna: wybrane zagadnienia z botaniki

Wiedza o komórce to klucz do poznania zagadnień związanych z morfogenezą ...

Cena: 24,90 Więcej Do koszyka
Diagnostyka patologiczna roślin. Zeszyt do ćwiczeń Diagnostyka patologiczna roślin. Zeszyt do ćwiczeń

Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu chorób roślin ozdobnych.

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Modyfikacja procesu transpiracji a efektywność ... Modyfikacja procesu transpiracji a efektywność ...

...indukowanej fitoekstracji ołowiu i kadmu w wybranych gatunkach roślin

Cena: 13,9017,90 zł Więcej Do koszyka
Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a ... Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a ...

...pionierski i jego możliwości kolonizowania siedlisk inicjalnych

Cena: 27,5033,60 zł Więcej Do koszyka
Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego ... Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego ...

Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego Przełomu Bugu

Cena: 15,9021,00 zł Więcej
Fizjologia roślin sadowniczych t.1 Fizjologia roślin sadowniczych t.1

Jest to nowe wydanie nowoczesnego podręcznika dotyczącego fizjologii roślin ...

Cena: 73,5079,00 zł Więcej Do koszyka
Fizjologia roślin sadowniczych  t.2 Fizjologia roślin sadowniczych t.2

Kolejny tom nowoczesnego podręcznika fizjologii roślin sadowniczych

Cena: 73,5079,00 zł Więcej Do koszyka
Bibliografia Pteridologiczna Polski (1848-2003) Bibliografia Pteridologiczna Polski (1848-2003)

Bibliografia zawiera prace naukowe i popularnonaukowe wydane drukiem oraz ...

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...