Glony pro- i eukariotyczne jezior ... Glony pro- i eukariotyczne jezior ...

Glony pro- i eukariotyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Cena: 24,90 Więcej Do koszyka
Różnorodność i rozmieszczenie roślin ... Różnorodność i rozmieszczenie roślin ...

Różnorodność i rozmieszczenie roślin naczyniowych jako podstawa regionalizacji geobotanicznej Wyżyny ...

Cena: 28,00 Więcej Do koszyka
Świerk pospolity. Hodowla i ekologia Świerk pospolity. Hodowla i ekologia

Świerk pospolity, drugi co do wielkości występowa­nia gatunek w Polsce, przysparza leśnikom wielu ...

Cena: 46,00 Więcej Do koszyka
Fizjologia roślin. Wprowadzenie Fizjologia roślin. Wprowadzenie

Książka zawiera podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania organizmów roślinnych

Cena: 34,2039,00 zł Więcej Do koszyka
Fotosynteza Fotosynteza

Książka przedstawia bardzo przystępnie i nowocześnie problemy i metody badawcze fotosyntezy

Cena: 34,90 Więcej Do koszyka
Zeszyt do ćwiczeń z botaniki ogólnej... Zeszyt do ćwiczeń z botaniki ogólnej...

Zeszyt do ćwiczeń z botaniki ogólnej dla studentów ochrony środowiska

Cena: 7,70 Więcej Do koszyka
Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ... Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z ...

Zespoły kserotermofilnych ziołorośli okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei 1962 w Polsce

Cena: 29,90 Więcej Do koszyka
Tensorowy model wzrostu ... Tensorowy model wzrostu ...

Tensorowy model wzrostu w zastosowaniu do wierzchołka korzenia

Cena: 1,00 Więcej Do koszyka
Bibliografia cisa pospolitego w Polsce Bibliografia cisa pospolitego w Polsce

Bibliografia niniejsza obejmuje blisko 1000 publikacji, pokazuje, jak wiele już uwagi poświęcono poznaniu cisa

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Zróżnicowanie, dynamika  i przekształcenia ... Zróżnicowanie, dynamika i przekształcenia ...

Książka zawiera streszczenia referatów i plakatów z konferencji naukowej

Cena: 13,90 Więcej Do koszyka
Ekologia roślin Ekologia roślin

Trzecie wydanie znanego, nowoczesnego podręcznika ekologii ...

Cena: 63,7069,00 zł Więcej Do koszyka
Botanika T.2. Systematyka Botanika T.2. Systematyka

Podręcznik kładzie nacisk na zagadnienia filogenetyczne, opisując świat...

Cena: 53,9059,00 zł Więcej Do koszyka
Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin Ćwiczenia z fizjologii i biochemii roślin

Skrypt podzielony jest na 3 części: pierwsza zawiera opis ćwiczeń z zakresu fizjologii roślin, druga to ...

Cena: 16,50 Więcej Do koszyka
Roślinność piargowa towarzysząca szlakom Roślinność piargowa towarzysząca szlakom

Roślinność piargowa towarzysząca szlakom turystycznym w obszarach górskich po polskiej stronie Karpat

Cena: 39,90 Więcej Do koszyka
Regulacja genów cyklu komórkowego roślin Regulacja genów cyklu komórkowego roślin

Monografia poświęcona jest zagadnieniom regulacji podziałów w komórkach roślin wyższych

Cena: 26,00 Więcej Do koszyka
50 lat Polskiego Towarzystwa ... 50 lat Polskiego Towarzystwa ...

50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów ... Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów ...

Ekologiczne uwarunkowania zasięgów drzew i krzewów na aluwialnych obszarach doliny Odry

Cena: 64,90 Więcej Do koszyka
Stratygrafia pyłkowa i historia ... Stratygrafia pyłkowa i historia ...

Stratygrafia pyłkowa i historia roślinności interglacjału mazowieckiego i starszej części zlodowacenia ...

Cena: 48,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...