Niekonwencjonalne źródła energii

Dostępność: dostępny w ok 10 dni roboczych

Nr produktu: upw-0008

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 31,00

Do koszyka
Niekonwencjonalne źródła energii

Redakcja: Józefa Szlachty

W skrypcie zawarto podstawowe informacje o możliwości zwiększenia udziału poszczególnych odnawialnych nośników energii, których udział zwłaszcza w rolnictwie może być znaczący. Teoretycznie zasoby odnawialnych (niekonwencjonalnych) źródeł energii w Polsce są bardzo duże i przekraczają zużycie wszystkich paliw kopalnych. Istnieje jednak szereg uwarunkowań, które ograniczają wykorzystanie tego potencjału. Do najważniejszych należy zaliczyć opłacalność ich stosowania przy danym poziomie cen tradycyjnych nośników energii, ale ważne jest także stworzenie właściwego lobby w społeczeństwie , które promować będzie paliwa odnawialne jako proekologiczne. Szacuje się, że do 2030r. przy sprzyjających warunkach i zachętach ze strony państwa (działania proekologiczne, ekonomiczne wspomaganie inwestycji opartych na wykorzystaniu źródeł odnawialnych, obniżenie kosztów inwestycyjnych zespołów w skład linii technologicznych itp.) możliwy będzie 5-10% udział energii odnawialnej w ogólnokrajowym bilansie energetycznym. W ogólnym pojęciu niekonwencjonalne źródła energii mieszczą się także odnawialne źródła energii, dlatego często w poszczególnych rozdziałach będą one utożsamiane. Zasoby energii odnawialnych w poszczególnych krajach są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, głównie są to: położenie geograficzne, warunki klimatyczne i wodne, ukształtowanie terenu. W niektórych rejonach Polski istnieją sprzyjające warunki do wykorzystania niektórych rodzajów niekonwencjonalnych źródeł energii.
Przedstawiony w skrypcie materiał został podzielony do 10 rozdziałów a jego zakres uwzględnia podstawowe źródła energii niekonwencjonalnych, których stosowanie w polskich warunkach jest wysoce możliwe. W poszczególnych rozdziałach omówiono ogólnie dany rodzaj energii, scharakteryzowano podstawowe parametry oraz omówiono możliwość wykorzystania w rolnictwie i energetyce. Poszczególne rozdziały zawierają także schematy linii technologicznych co wskazuje na praktyczne wykorzystanie poszczególnych rozwiązań. W miarę możliwości, Autorzy starali się także wskazać na proekologiczne znaczenie stosowania poszczególnych nośników w energii.

Rok wydania 1999
Wydawnictwo: AR we Wrocławiu
Liczba stron: 162
Format: 17x24 cm
ISBN: 83-87866-90-3 
Oprawa: broszurowa
Inni kupili:
Motyle nocne Polski, Macrolepidoptera, cz. I Motyle nocne Polski, Macrolepidoptera, cz. I

Wszystkie krajowe gatunki należące do kilku rodzin Macrolepidoptera

Cena: 62,5065,00 zł Więcej Do koszyka
Przyszłość ekorozwoju Przyszłość ekorozwoju

Obszerna monografia dokumentująca działania na rzecz ekorozwoju

Cena: 45,0050,00 zł Więcej Do koszyka
Szarańczaki. Przewodnik entomologa Szarańczaki. Przewodnik entomologa

225 gatunków, 250 barwnych zdjęć. wszystkie prostoskrzydłe Europy Środkowej

Cena: 58,9069,00 zł Więcej Do koszyka
Ładowanie...