Notatki Ornitologiczne 35 (1), 2004

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0034/367

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 12,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 45, Zeszyt 1, 2004

Awifauna Bielawskich Błot. A. Sikora, M. Gromadzki, W. Półtorak

Liczebność i wybiórczość siedliskowa sów Strigiformes w Puszczy Romnickiej w latach 1998-2002. G. Osojca

Artykuł przeglądowy

"Ona tylko przyszła po mikrofon", czyli wstęp do bioakustyki ptaków. T. Osiejuk

Notatki

Zmiany liczebności sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Wysoczyzny Siedleckiej w latach 1984-1985 i 2002. A. Dombrowski, H. Kot, A. Goławski, Z. Kasprzykowski

Awifauna lęgowa wybranych fragmentów krajobrazu rolniczego wschodniej Polski. A. Goławski, A. Dombrowski

Rozmieszczenie i liczebność dzierlatki Galerida cristata i kląskawki Saxicola torquata w Łodzi w latach 1994-2002. T. Janiszewski, Z. Wojciechowski, A. Pędziwilk

Stwierdzenie lęgów "pliszki tundrowej" Motacilla flava thunbergi na Mazowszu. D. Nowak, K. Sachanowicz

Pierwsze stwierdzenie siewki złotej Pluvialis fulva w Wielkopolsce. J. Ratajczak

Liczne zimowanie siniaków Columba oenas na Ziemi Lubuskiej. P. Czechowski

Nietypowe ubarwienie piskląt pustułki Falco tinnunculus w Warszawie. Ł. Rejt

Przypadek wyjątkowej tolerancji sąsiedzkiej włochaki Aegolius funereus i dzięcioła czarnego Dryocopus martius na Pomorzu Gdańskim. A. Sikora

Jaki to ptak? 34

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus. J. Lontkowski


Inni kupili:
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (4), 2004

M.in.: pokarm pustułki, jemiołuszki w Poznaniu, rozpoznaw. muchołówek po śpiewie, dzięcioł białogrzbiety, ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004 Notatki Ornitologiczne 45 (3), 2004

M.in.: sowy Ziemi Kłodzkiej, żerowanie brodźca śniadego, mewy w Wielkopolsce, rzadkie gatunki 2003r., ...

Cena: 12,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...