Notatki Ornitologiczne 38 (3), 1997

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 586/no-0010

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,50

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 38, Zeszyt 3, 1997

Próba weryfikacji wierności małżeńskiej u błotniaka łąkowego Circus pygargus z zastosowaniem metody DNA fingerprinting. J. Wiązek, P. Kozioł

Zmiany liczebności ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym Równiny Bielskiej w latach 1983-1996. E. Pugacewicz

Liczebność i rozmieszczenie derkacza Crex crex na terenach otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego okolic w latach 1996-1997. K. Juszczak, B. Olech

Jesienna wędrówka bekasika Lymnocryptes minimus w północno-zachodniej Warmii i na Pobrzeżu Gdańskim w roku 1996. Z. Cenian, A. Sikora

Ptaki środowisk ruderalnych w peryferyjnych dzielnicach Warszawy. G. Lesiński

Jaki to ptak? 11

Orzełek południowy Hieraaetus fasciatus

Notatki

Polska odmiana "immatubilis" łabędzia niemego Cygnus olor w okolicach Częstochowy. S. Czyż

Varia

Komunikat o rozpoczęciu prac nad nowym monograficznym opracowaniem awifauny Polski. T. Stawarczyk, L. Tomiałojć

Zbiór szkieletów ptaków w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Z. Bocheński

Artykuł dyskusyjny

O potrzebie spójnego systemu monitorowania liczebności ptaków lęgowych w Polsce. L. Tomiałojć

Inni kupili:
Kląskawka Kląskawka

Monografia gatunku. Niniejsza monografia ma zwrócić uwagę jak różnorodne są zachowania kląskawek, pokazać ...

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Pustułka Pustułka

Monografia gatunku: zebrane i usystematyzowane informacje na temat pustułki

Cena: 24,00 Więcej Do koszyka
Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ... Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki ...

Mechanizmy osiedlania się samców rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus

Cena: 11,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...