Notatki Ornitologiczne 38 (3), 1997

Dostępność: dostępny

Nr produktu: 586/no-0010

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 4,50

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 38, Zeszyt 3, 1997

Próba weryfikacji wierności małżeńskiej u błotniaka łąkowego Circus pygargus z zastosowaniem metody DNA fingerprinting. J. Wiązek, P. Kozioł

Zmiany liczebności ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym Równiny Bielskiej w latach 1983-1996. E. Pugacewicz

Liczebność i rozmieszczenie derkacza Crex crex na terenach otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego i jego okolic w latach 1996-1997. K. Juszczak, B. Olech

Jesienna wędrówka bekasika Lymnocryptes minimus w północno-zachodniej Warmii i na Pobrzeżu Gdańskim w roku 1996. Z. Cenian, A. Sikora

Ptaki środowisk ruderalnych w peryferyjnych dzielnicach Warszawy. G. Lesiński

Jaki to ptak? 11

Orzełek południowy Hieraaetus fasciatus

Notatki

Polska odmiana "immatubilis" łabędzia niemego Cygnus olor w okolicach Częstochowy. S. Czyż

Varia

Komunikat o rozpoczęciu prac nad nowym monograficznym opracowaniem awifauny Polski. T. Stawarczyk, L. Tomiałojć

Zbiór szkieletów ptaków w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie. Z. Bocheński

Artykuł dyskusyjny

O potrzebie spójnego systemu monitorowania liczebności ptaków lęgowych w Polsce. L. Tomiałojć

Inni kupili:
Ptaki Palearktyki Zachodniej Ptaki Palearktyki Zachodniej

Dane w zakresie: systematyki ptaków, nazewnictwa łacińskiego i polskiego, stanu awifauny Palearktyki Zach. ...

Cena: 1,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997 Notatki Ornitologiczne, 38 (1), 1997

M.in.: awifauna Jurajskich PK, szponiaste i kruk w Wielkopolskim PN, sóweczka w Białowieskim PN, metodyka, ...

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997 Notatki Ornitologiczne 38 (2), 1997

M.in. ptaki dol. Warty, pokarm 2 gat. myszołowów, szczudlak w Polsce, ortolan w Polsce i Europie, śpiew ptaków

Cena: 4,50 Więcej Do koszyka
Ładowanie...