Notatki Ornitologiczne 39 (2), 1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0013/364

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 6,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 39, Zeszyt 2, 1998

Ornitologiczna ranga największych rzek dorzecza Wisły Środkowej. A. Dombrowski, S. Chmielewski, D. Bukaciński, M. Rzępała, A. Brzozowski

Aktualna sytuacja populacji cietrzewia Tetrao tetrix w Kotlinie Biebrzańskiej. E. Pugacewicz

Liczebność cietrzewia Tetrao tetrix w Borach Dolnośląskich w roku 1997. R. Kamieniarz, L. Jarzak

Gnieżdżenie się wróbla Passer domesticus, mazurka, P. montanus i szpaka Sturnus vulgaris w gniazdach bocianów białych Ciconia ciconia. P. Indykiewicz

Metody

Metody oceny liczebności par lęgowych zimorodka Alcedo atthis. R. Kucharski

Jaki to ptak? 14

Tamaryszka Acrocephalus melanopogan. J. Lontkowski

Notatki

Platformy noclegowe błotniaków zbożowych Circus cyaneus w okresie pozalęgowym oraz ich wykorzystanie przez inne kręgowce. I. Kitowski, E. Wojtak

Kronika

Ogólnopolska konferencja "Bocian biały Ciconia ciconia - stan i perspektywy badań", Bromierzyk, 4-5 września 1998. P. Indykiewicz

Międzynarodowe sympozjum "Ptaki drapieżne - badania i ochrona", Puławy, 17-19 września 1998. P. Indykiewicz, M. Piotrowska

Recenzje

Erritzoe J. & Erritzoe H. B. 1998. Pittas of the World. A Monograph on the Pitta Family. The Lutterworth Press, Cambidge. T. Stawarczyk
Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010 Przegląd Przyrodniczy XXI/3/2010

Ekspansja dławisza okrągłolistnego, grzyby Poj. Kaszubksiego, rzadkie ptaki ...

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998

M.in.: awifauna Jeziorska, rzadkie gatunki 1997r., białorzytka pustynna, mewa delawarska, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...