Notatki Ornitologiczne 39 (3), 1998

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0014/364

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 6,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 39, Zeszyt 3, 1998

Awifauna zbiornika Jeziorsko w latach 1986-1996. T. Janiszewski, R. Włodarczyk, R. Bargiel, J. Grzybek, A. Kaliński, B. Lesner, S. Mielczarek

Raport nr 14

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1997. KF

Jaki to ptak? 15

Dzierzba czarnoczelna Lanius minor. J. Lontkowski

Notatki

Białorzytka pustynna Oenanthe deserti - nowy gatunek dla awifauny Polski. A. Sikora, W. Półtorak, K. Kopiec

Mewa delawarska Larus delawarensis na Wiśle w Krakowie. M. Faber

Krytyki

Uwagi krytyczne o książce E. Pugacewicza (1997) "Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej". L. Tomiałojć, T. Stawarczyk

Replika. E. Pugacewicz


Inni kupili:
Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998 Notatki Ornitologiczne 39 (4), 1998

M.in.: bocian biały w Polsce, migracje siewkowców, nękanie przez błotniaki łąkowe, gniazda remizów, ...

Cena: 6,00 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 40 (1-2), 1999 Notatki Ornitologiczne 40 (1-2), 1999

M.in.: rzadkie szponiaste w Polsce, awifauna Dol. Narwi, rozmieszczenie biegusa zmiennego, sowa błotna ...

Cena: 6,50 Więcej Do koszyka
Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000 Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

M.in.: awifauna Równiny Bielskiej, rzadkie gatunki 1998r., ślady drapiezników w skrzynkach lęgowych, górniczek

Cena: 10,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...