Notatki Ornitologiczne 41 (1), 2000

Dostępność: dostępny

Nr produktu: no-0018/366

W sklepie dodano: 6 grudnia 2010

udostępnij

Cena: 10,00

Do koszyka
Notatki Ornitologiczne, Tom 41, Zeszyt 1, 2000

Awifauna lęgowa krajobrazu rolniczego Równiny Bielskiej. E. Pugacewicz

Raport nr 15

Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1998. KF

Metody

O identyfikacji śladów drapieżnictwa w skrzynkach lęgowych. W. K. Nowakowski, P. Boratyński

Naruszanie metodyki liczenia ptaków i zasad ogłaszania wyników. L. Tomiałojć

Jaki to ptak? 18

Kalandra szara Melanocorypha calandra. J. Lontkowski

Notatki

Przypadek naturalnej adopcji u błotniaka łąkowego Circus pygargus w okresie usamodzielniania się młodych. I. Kitowski

Letnia obserwacja górniczka Eromophila alpestris na Podlasiu. P. Chylarecki

Sójki Garrulus glandarius polujące na płazy. M. Glubowski

Niezwykłe zachowanie "wron siwych" Corvus corone cornix na żerowisku. P. Skórka

Sprawozdania

Zimowanie ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej w sezonach 1997/1998 i 1998/1999. W. Meissner, L. Koziróg, I. Kisicka

Sprawozdanie z działalności Sekcji Ornitologicznej PTZool w latach 1995-1999. M. Borowiec, L. Tomiałojć

Sprawozdanie z działalności Komisji Faunistycznej SO PTZool w latach 1995-1999. KF

Recenzje

Mullarney K., Svensson L., Zetterström D., Grant P.J. 1999. Collins Bird Guide. HarperColllins, London, J. Lontkowski

Inni kupili:
Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001 Przegląd Przyrodniczy XII/3-4/2001

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Dokąd zmierza ochrona przyrody?"

Cena: 2,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002 Przegląd Przyrodniczy XIII/3/2002

Zeszyt zawiera materiały z konferencji herpetologicznej

Cena: 9,00 Więcej Do koszyka
Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003 Przegląd Przyrodniczy XIV/3-4/2003

Zeszyt zawiera materiały z konferencji: "Ochrona przyrody a funkcje przestrzeni"

Cena: 18,00 Więcej Do koszyka
Ładowanie...